Kommunal eller privat hjemmehjælp? Det er dit personlige, lovsikrede valg

Folketinget besluttede i 2002, at alle modtagere af hjemmehjælp i Danmark skal have et frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp. Det er således din ret og kommunens pligt at tilbyde privat hjemmehjælp uden at det koster dig noget.

I praksis betyder det, at hvis du eller en af dine pårørende har brug for hjemmehjælp og er visiteret til dette af Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune eller Tårnby Kommune, har du et helt frit valg mellem den kommunale hjælp og HjemmeHjælpen A/S.

Det er vigtigt at huske, at det ikke koster dig noget at benytte HjemmeHjælpen A/S til de ydelser, som du er visiteret til.

Vi står klar til at besvare alle de spørgsmål, som du eller dine pårørende måtte have på telefon 70 20 13 25 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.

Hvis du allerede har hjemmehjælp fra den kommunale ordning, kan du frit skifte til HjemmeHjælpen A/S ved at henvende dig til kommunens visitation på et af følgende telefonnumre:

VISITATIONENS TELEFONNUMRE

Frederiksberg Kommune: 38 21 50 20.
Københavns Kommune: 35 30 22 33 for borgere der er mindst 65 år og 33 66 33 66 for borgere under 65.
Tårnby Kommune 32 47 99 00.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.