Pårørende?

Når svækkelse eller sygdom rammer, påvirkes ikke kun den ramte, men hele familien og de nærmeste pårørende. Familie og pårørende overtager måske flere og flere gøremål for at få hverdagen til at fungere og det kan være en stor fysisk og psykisk belastning.

Hos HjemmeHjælpen A/S gør vi en stor indsats for at imødekomme Jer som pårørende, så vi i fællesskab kan sikre en god og værdig pleje, på trods af de udfordringer der er og uden at I som pårørende på nogen måde skal erstatte den professionelle hjælp.

Hos HjemmeHjælpen A/S har vi en særlig opmærksomhed på samarbejdet med pårørende, der kan bidrage med nærvær og et unikt kendskab til den pågældendes liv, vaner, præferencer og behov. Det kan have stor betydning for, at vores medarbejdere i HjemmeHjælpen A/S kan yde den optimale hjælp og pleje.

Det er vigtigt for os, at I som pårørende kan føle Jer trygge og at I ved, at Jeres pårørende får lige netop den pleje, hjælp og støtte som han/hun har behov for i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Jer.