topkarakter det kommunale tilsyn 2019 roteret

HjemmeHjælpen A/S er for dig, der ønsker en stabil hverdag – med egne faste hjælpere til fast, aftalt tid

Søger du hjemmehjælp, hvor du får dine egne faste hjælpere, når det passer dig?
Hjemmehjælp handler om at hjælpe dig med at leve med værdighed, så godt som muligt og så længe som muligt i dit eget hjem.

Derfor har du brug for en kvalitetssikret, personlig, omsorgsfuld og fleksibel hjemmehjælp, der tilrettelægger sig efter dig og ikke den anden vej rundt.

HjemmeHjælpen A/S er for dig som ønsker, at din hjemmehjælp øger din livskvalitet og at det er dig, der bestemmer, hvornår du kommer op om morgenen, får hjælp i løbet af dagen og bliver hjulpet i seng om aftenen.

*Den lovbestemte Fritvalgsordning garanterer dig, at de ydelser, som du er visiteret til, ikke koster dig noget hos HjemmeHjælpen A/S.

Hos HjemmeHjælpen A/S kan du desuden tilkøbe personlig pleje eller praktisk hjælp, ud over de ydelser, som du er visiteret til.

HjemmeHjælpen A/S er således et trygt valg for dig, som bor i København, Tårnby/Kastrup eller på Frederiksberg og er visiteret til hjemmehjælp af kommunen.

Under værdig pleje og hjælp kan du og dine pårørende læse meget mere om, hvordan vi vil sikre tryg og værdig hjemmehjælp for dig, uanset din situation og evt. diagnose.

Velkommen til HjemmeHjælpen A/S.

Hjemmehjaelp til ældre

Værdig ældrepleje

Praktisk hjælp og personlig pleje med tryghed, omsorg og medbestemmelse.

Hjemmehjaelp til handicappede

Psykisk lidelse og misbrug

Hjælp til at opretholde en tilværelse med en god livskvalitet

Hjemmehjaelp til psykisk syge

Kroniske lidelser

Praktisk hjælp og personlig pleje der tager hensyn til din diagnose.

Hjemmehjaelp til syge og døende

Livets afslutning - en værdig død

Praktisk hjælp og pleje, som sikrer en værdig afsked med livet.

Ekstraydelser - Se prislisten her

Hvad koster privat hjemmehjælp og hjemmepleje fra HjemmeHjælpen A/S?

Alle borgere i Danmark, som er visiteret til hjemmehjælp og hjemmepleje, har et lovsikret frit valg mellem en kommunal og en privat leverandør – og begge er helt gratis for borgeren.

Fritvalgsordningen vedr. hjemmehjælp og hjemmepleje blev indført for næsten 20 år siden.

Ordningen sikrer, at alle modtagere af hjemmehjælp og hjemmepleje får adgang til de ydelser, som de er visiteret til, hos en privat leverandør, uden at det koster modtagerne noget.

Hjemmehjælp og hjemmepleje, som er visiteret af kommunen, er således helt gratis for borgere, der benytter HjemmeHjælpen A/S.

 

Hvem er HjemmeHjælpen A/S?

HjemmeHjælpen A/S er Danmarks største, private hjemmehjælpsvirksomhed. Vi er grundlagt i 2005 og er dermed også én af Danmarks mest erfarne.

Vores 400 medarbejdere er kompetente og uddannede sosu-hjælpere, assistenter, pædagoger, sygeplejersker mv.

Hvem henvender HjemmeHjælpen A/S sig til?

HjemmeHjælpen A/S’ medarbejdere er uddannet til at drage omsorg for borgere i mange forskellige livssituationer og med en række forskellige diagnoser. Med værdighed, omsorg og respekt henvender vi os således til:

  • Ældre borgere
  • Borgere med kroniske lidelser, såsom: Demens, diabetes, KOL, leddegigt, nedsat funktionsniveau og handicap, sklerose, psykisk syge og misbrugere
  • Borgere med behov for rehabilitering
  • Borgere, som ønsker en værdig afslutning på livet

Hjælp til pårørende

Når svækkelse eller sygdom rammer, påvirkes ikke kun den ramte, men hele familien og de nærmeste pårørende.

Hos HjemmeHjælpen A/S gør vi derfor en stor indsats for at imødekomme de pårørende, så vi i fællesskab kan sikre en god og værdig pleje, på trods af de udfordringer der er og uden at de pårørende på nogen måde skal erstatte den professionelle hjælp.

Hos HjemmeHjælpen A/S har vi en særlig opmærksomhed på samarbejdet med pårørende, der kan bidrage med nærvær og et unikt kendskab til den pågældendes liv, vaner, præferencer og behov. Det kan have stor betydning for, at vores medarbejdere i HjemmeHjælpen A/S kan yde den optimale hjælp og pleje.

Vores værdier

HjemmeHjælpen A/S’ værdigrundlag er udtrykt i følgende fire værdier:

  • Kvalitetsbevidsthed
  • Samarbejdsvillighed
  • Respektfuldhed
  • Fleksibilitet

Ved at være tro mod disse værdier kan vi tilbyde den bedst mulige hjemmehjælp og hjemmepleje, som er præget af værdighed og omsorg for den enkelte borger.

Vores historie

HjemmeHjælpen A/S blev købt af Per Wildbork i 2010 og drives i dag af Per og hans hustru Camilla Wildbork.

HjemmeHjælpen A/S har siden begyndelsen været leverandør til bl.a. Københavns Kommune.

Med udgangspunkt i Fritvalgsordningen har Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Frederiksberg Kommune ved udbud valgt HjemmeHjælpen A/S som privat leverandør af hjemmehjælp og hjemmepleje.

HjemmeHjælpen A/S er en økonomisk solid virksomhed, der har højeste kreditvurdering og er desuden Elite-leverandør til den offentlige sektor i Danmark.

I 2021 købte Sodexo en andel i virksomheden og det har medført en yderligere styrkelse af virksomhedens positive udvikling.

Ring til os i dag på 70 20 13 25 og hør mere