Privat hjemmehjælp i Frederiksberg

HjemmeHjælpen A/S er gratis, privat hjemmehjælp og -pleje i Frederiksberg Kommune. Fritvalgsordningen, som har været gældende siden 2003, sikrer nemlig dig eller din pårørende, at den hjælp, som du eller din pårørende er visiteret til af kommunen, er helt gratis – fuldstændig som den kommunale ordning.  

Som modtager af hjemmehjælp og hjemmepleje i Frederiksberg Kommune skal du føle dig tryg. Det forudsætter bl.a., at du har faste hjælpere til fast aftalt tid og at du har mulighed for at bestemme, hvem der kommer i dit hjem. Det får du hos HjemmeHjælpen A/S.

Hos HjemmeHjælpen A/S imødekommer vi dine behov

Hos HjemmeHjælpen A/S imødekommer vi dine behov, så du kan blive boende i dine vante og trygge omgivelser længst muligt. Du har måske ikke brug for alt det vi kan på nuværende tidspunkt, men her kan du læse, hvordan vi skaber en tryg hverdag for vores borgere:

 • Oplevelsen af selvbestemmelse, respekt, indflydelse og medinddragelse i eget liv. At du som borger behandles med respekt og værdighed, uanset at du ikke længere kan det samme som tidligere. HjemmeHjælpen A/S er således med til at sikre et meningsfyldt liv med livskvalitet i den tilbudte private hjælp til ældre.
 • Rehabilitering og støtte til at kunne fungere i hverdagen. Det betyder bl.a. støtte og privat hjælp til træning og genoptræning, der kan styrke dine muligheder for at fungere i hverdagen ud fra tanken om ”hjælp til selvhjælp” og med udgangspunkt i de funktioner, du fortsat har.
 • Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling. Det betyder, at vi følger din helbredssituation med henblik på at forebygge sygdomme og sikre tidlig opsporing, for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling.
 • Støtte til grundlæggende behov med værdighed. At du har ret til at være velsoigneret og klædt som du ønsker og at du får rettidig hjælp til personlig hygiejne, så du ikke sidder i en brugt ble eller tøj, hvis du har spildt mv.
 • Væske samt varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise. Det betyder støtte til måltider med friske drikkevarer og tilberedning af mad under hensyn til dine særlige ønsker, behov og diæter.
 • Mental sundhed og forebyggelse af ensomhed. Det betyder, at du kan få støtte til at forlade din egen bolig i hverdagen, f.eks. for at gå en tur eller foretage indkøb samt støtte til at holde minderne i live og fokusere på din livshistorie.
 • At de pårørende inddrages og involveres i det omfang, du som borger ønsker det. For os kan pårørende især bidrage med nærvær og et unikt kendskab til dit liv, vaner, præferencer og behov, som kan være en stor hjælp for vores medarbejdere, uden at de pårørende erstatter den professionelle hjælp.

Velkommen til privat hjemmehjælp og hjemmepleje i Frederiksberg Kommune hos HjemmeHjælpen A/S.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Dine egne faste med høj, faglig kompetence.
 • Hjælpere der kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Din egen faste kontaktperson, der kender dig og dine behov.
 • Værdighed, omsorg og respekt for dig og dit hjem.
 • Tæt samarbejde med visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald.
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Dejlige og inspirerende sociale arrangementer uden for hjemmet.