Lider du eller en af dine pårørende af en psykisk lidelse eller misbrug, med behov for privat hjemmepleje?

Mennesker med psykiske vanskeligheder eller lidelser udgør en bred gruppe af befolkningen, hvis ressourcer og funktionsnedsættelser varierer meget.
Det kan deje sig om depression, angst, skizofreni og bipolar affektiv lidelse.

Misbrug er også en psykisk lidelse. For nogle er misbruget en måde at dulme ens psykiske lidelse på og er dermed en form for selvmedicinering.
Omvendt kan et misbrug udløse psykisk sygdom.

HjemmeHjælpen A/S har fokus på at give dig den støtte, som du har brug for i forhold til de udfordringer, du møder i dagligdagen.
Støtten foregår på dine præmisser og i samarbejde med dig, således at det bliver muligt for dig at opretholde en tilværelse med en
god livskvalitet og som tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.

Vi arbejder med målrettet kompetenceudvikling af vores medarbejdere, så de opnår viden om typiske symptomer ved en psykisk lidelse.
Vi prioriterer tryghed og faste medarbejdere, så det er kendte ansigter med de rette kompetencer, der kommer i dit hjem.
Kontinuitet er altid et omdrejningspunkt i vores planlægning, så du netop kan føle dig tryg og har tillid til de medarbejdere, som kommer i hjemmet.

For HjemmeHjælpen A/S handler hjemmehjælp i høj grad om faglighed, respekt og faste aftaler.
Du kan hos os få hjælp til mange forskellige opgaver for at støtte dig i at få en overskuelig og tryg hverdag.

Det kan eksempelvis være:

  • Personlig pleje.
  • Støtte til at få overblik over aftaler.
  • Praktisk hjælp til rengøring, indkøb og madlavning mv.
  • Psykisk støtte, råd og vejledning i udførsel af opgaver.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.