Lider du eller en af dine pårørende af sklerose?

Sklerose er en neurologisk sygdom, som rammer centralnervesystemet. I Danmark har omkring 16.500 mennesker sklerose, og ca. 600 får stillet diagnosen hvert år.
Sklerose er en alvorlig, kronisk sygdom, som man imidlertid kan leve med i mange år.

Sklerose er i dag uhelbredelig, og behandlingen koncentrerer sig således om at reducere symptomer og bremse sygdomsforløbet.

Når vi eller en af vores nære bliver ramt af sklerose og har behov for at modtage hjælp i hverdagen, er det vigtigt at blive mødt med forståelse. I Hjemmehjælpen A/S har vi derfor fokus på at møde den enkelte borger med værdighed og omsorg og vi målretter hjælpen, så vi kan understøtte den enkelte borgers behov.

Vores hjælpere bliver trænet og uddannet til at kunne varetage opgaven og vores Kvalitetsteam sikrer gennem undervisning, at vores hjælpere har konstant fokus på faglighed i hverdagen, hvilket giver forståelse for den enkelte borgers sygdomsforløb og samtidig øger livskvaliteten hos borgeren.

Hjemmehjælpen A/S har løbende samarbejdsmøder med kommunens hjemmesygepleje for at sikre den bedste pleje for den enkelte. Hjemmehjælpen A/S kan desuden foretage medicinudlevering, som udføres efter vejledning fra hjemmesygeplejen.

Der kan ydes særlig omsorg, støtte og hjælp til at bevare eller udvikle færdigheder og til at strukturere hverdagen for borgere med særligt behov for dette, f.eks. ved hjerneskade og kognitive problemer.

HjemmeHjælpen A/S tilbyder hjælp døgnet rundt, som f.eks. omfatter:

  • Personlig pleje (bad, toiletbesøg o.lign.).
  • Af- og påklædning.
  • Måltider, herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke.
  • Rengøring og anden praktisk hjælp.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk