De kommunale tilsyn dokumenterer kvalitetsniveauet hos HjemmeHjælpen A/S

For at sikre kvaliteten hos brugere af privat og offentlig hjemmehjælp er kommunerne forpligtet til at gennemføre tilsyn med det arbejde der udføres. De kommunale tilsyn er således borgernes sikkerhed for, at kvaliteten af det arbejde, som bl.a. HjemmeHjælpen A/S udfører, er i orden.

Hjælpen udføres med udgangspunkt i borgernes individuelle behov og ønsker. Samlet vurdering:
Meget tilfredsstillende.” – Seneste tilsynsrapport om HjemmeHjælpen A/S, Københavns Kommune.

De fleste borgere… oplever, at de får den hjælp, de har behov for og er tilfredse med den leverede hjælp. Samlet vurdering:
5 ud af 5.” – Seneste tilsynsrapport om HjemmeHjælpen A/S, Frederiksberg Kommune.

De interviewede borger er glade og trygge ved, at have en fast hjælper.”
– Seneste tilsynsrapport om HjemmeHjælpen A/S, Tårnby Kommune.

Grundlaget for tilsynsrapporterne er typisk tilsynsbesøg hos en række udvalgte borgere, dialog med pårørende samt interviews med medarbejdere og ledelse, som skal give et retvisende billede af samarbejde, stabilitet, overholdelse af aftaler, kommunikation, respekt og faglighed.

Hos HjemmeHjælpen A/S er vi glade for de tilsyn, der udføres.

Det er vi bl.a. fordi de er en del af det positive kvalitetssamarbejde, som vi har med kommunerne. Læs mere om vores Kvalitetsafdeling her.

Tilsynsrapporterne udføres af uafhængige myndigheder eller konsulenter, som er udpeget heraf. De er tilgængelige på kommunernes hjemmesider. Du kan også læse seneste tilsynsrapporter fra kommunerne her.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.