Har du eller en af dine pårørende brug for værdig, privat hjælp til ældre?

Som ældre skal du kunne føle dig tryg og få den hjemmehjælp og hjemmepleje, som du har behov for. Du skal naturligvis også selv have mulighed for at bestemme, hvem der kommer i dit hjem for at hjælpe med personlig pleje og praktisk hjælp til ældre i eget hjem. Med HjemmeHjælpen A/S imødekommer vi dine behov for hjælp i eget hjem, så du kan blive boende i dine vante og trygge omgivelser længst muligt.

Og så er HjemmeHjælpen A/S en leverandør af privat hjemmepleje og hjemmehjælp til pensionister og ældre, der er gratis for dig som borger.

Hos HjemmeHjælpen A/S sikrer vi værdig og omsorgsfuld hjemmehjælp og pleje, der er tilpasset dine eller din pårørendes individuelle ønsker og behov.

  • Oplevelsen af selvbestemmelse, respekt, indflydelse og medinddragelse i eget liv. At du som borger behandles med respekt og værdighed, uanset at du ikke længere kan det samme som tidligere. HjemmeHjælpen A/S er således med til at sikre et meningsfyldt liv med livskvalitet i den tilbudte private hjælp til ældre.
  • Væske samt varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise. Det betyder støtte til måltider med friske drikkevarer og tilberedning af mad under hensyn til dine særlige ønsker, behov og diæter.
  • Rehabilitering og støtte til at kunne fungere i hverdagen. Det betyder bl.a. støtte og privat hjælp til træning og genoptræning, der kan styrke dine muligheder for at fungere i hverdagen ud fra tanken om ”hjælp til selvhjælp” og med udgangspunkt i de funktioner, du fortsat har.
  • Forebyggelse af sygdom samt kontinuitet og faglighed i omsorg, pleje og behandling. Det betyder, at vi følger din helbredssituation med henblik på at forebygge sygdomme og sikre tidlig opsporing, for at kunne sætte ind med den rette pleje, omsorg og behandling.
  • Støtte til grundlæggende behov med værdighed. At du har ret til at være velsoigneret og klædt som du ønsker og at du får rettidig hjælp til personlig hygiejne, så du ikke sidder i en brugt ble eller tøj, hvis du har spildt mv.
  • Mental sundhed og forebyggelse af ensomhed. Det betyder, at du kan få støtte til at forlade din egen bolig i hverdagen, f.eks. for at gå en tur eller foretage indkøb samt støtte til at holde minderne i live og fokusere på din livshistorie.
  •  At de pårørende inddrages og involveres i det omfang, du som borger ønsker det. For os kan pårørende især bidrage med nærvær og et unikt kendskab til dit liv, vaner, præferencer og behov, som kan være en stor hjælp for vores medarbejdere, uden at de pårørende erstatter den professionelle hjælp.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig ældrepleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.