Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporterne udføres af uafhængige myndigheder eller konsulenter, som er udpeget heraf. De er tilgængelige på kommunernes hjemmesider. Du kan også læse seneste tilsynsrapporter fra kommunerne her.

HJEMMEHJÆLPEN A/S FÅR TOPKARAKTÉR AF KØBENHAVNS KOMMUNE I NY TILSYNSRAPPORT

September 2023

Københavns Kommune har netop gennemført lovpligtigt tilsyn af HjemmeHjælpen A/S. Tilsynet er udført af det uafhængige konsulentfirma BDO. Tilsynsrapporten er bl.a. baseret på observationsstudier, tilsynsbesøg hos 11 borgere, gruppeinterview med fem medarbejdere (fire social- og sundhedshjælpere og en socialrådgiver).
 
På basis heraf har HjemmeHjælpen A/S opnået den højeste karaktér på skalaen, som er "særdeles tilfredsstillende". Kommunens rådgiver lægger bl.a. følgende forhold til grund for den flotte anerkendelse:
 
"Tilsynet vurderer, at der er en særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejdernes side i forbindelse med de fire observationsstudier... Borgerne sikres selvbestemmelse, og støttes i at anvendes deres ressourcer i forbindelse med plejen. Tilsynet vurderer desuden, at plejen... er organiseret på en særdeles tilfredsstillende måde og med udgangspunkt i borgernes behov, vaner og ønsker."
 
"Tilsynet vurderer, at borgerne i særdeles tilfredsstillende grad oplever tryghed og livskvalitet i forbindelse med modtagelse af hjælp fra HjemmeHjælpen A/S. Dertil er det tilsynets vurdering, at borgerne oplever selvbestemmelse og indflydelse på hjælpens tilrettelæggelse. Borgerne oplever meget tilfredsstillende sammenhæng imellem deres behov og tildelte indsats, og de udtrykker, at de modtager en hjælp af god kvalitet."
 
Desuden understreger tilsynsrapporten, at medarbejderne er kendte ansigter, "som blot siger ’Hej det er os’, hvorefter borgerne ved præcist, hvem der kommer, idet der observeres umiddelbar genkendelse."
 
HjemmeHjælpen A/S er naturligvis stolte af rapportens indhold og vurdering, især fordi det er en anerkendelse af det store arbejde, som udføres af ledere og udekørende medarbejdere for at sikre tryghed, stabilitet og selvbestemmelse for vores borgere.
Rapporten fylder i alt 29 sider og kan downloades ved tryk på knappen nedenfor.

Download PDF rapport

Post fra Sundhedsstyrelsen

Juni 2021

Ophævelse af påbud af 9. juni 2020 og 24. marts 2021 til Hjemmehjælpen A/S

Download PDF rapport

Anmeldt kommunalt tilsyn - Frederiksberg

Juni 2021

I marts og april 2021 blev der gennemført tilsyn hos borgere på Frederiksberg. Tilsynsførende besøgte 12 borgere og ud fra 16 forskellige målepunkter bliver der gives point fra 0-5. HjemmeHjælpen A/S scorede igen i år 5 point. Dette er vi enormt stolte af og af rapporten fremgår det også at både borgere og pårørende er meget tilfredse med hjælpen og den service der leveres.

Download PDF rapport

Rapport fritvalgsleverandør af hjemmepleje 2020

Marts 2021

Download PDF rapport

SOF Tilsynsrapport Hjemmehjælpen AS 2020 - København

Marts 2021

Download PDF rapport

SUF Tilsynsrapport Hjemmehjælpen AS 2020 - København

Marts 2021

Download PDF rapport

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn Københavns Kommune socialforvaltning

Januar 2020

Download PDF rapport

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn Frederiksberg Kommune

November 2019

Download PDF rapport

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Oktober 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Download PDF rapport

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Juni 2018

Socialforvaltningen, Borgercenter Hjemmepleje

Download PDF rapport

Tilsynsrapport Københavns Kommune

December 2017

Socialforvaltningen, Borgercenter Hjemmepleje

Download PDF rapport

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Januar 2017

Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Download PDF rapport

Kommunalt tilsyn

HjemmeHjælpen A/S leverer hjemmehjælp af meget høj kvalitet. Top karakter igen!
Som enhver privat hjemmeplejevirksomhed er HjemmeHjælpen A/S underlagt det kommunale tilsyn.
HjemmeHjælpen A/S har senest oktober i 2018 fået gennemført uanmeldt tilsyn og vi har igen fået den højeste karakter 1, som er lig med særdeles tilfredsstillende.
Det har vi nu fået flere år i træk.

Vurderingen skyldes den høje kvalitet i den leverede hjælp samt borgernes store tilfredshed og tryghed ved at modtage hjælp fra HjemmeHjælpen A/S.

Det uanmeldte tilsyn udtaler blandt andet:

  • Borgerne giver udtryk for særdeles stor tilfredshed med at det er faste hjælpere der kommer.
  • Borgerne giver udtryk for at opleve livskvalitet, trykhed og selvbestemmelse ved måden, hvorpå hjælpen leveres.
  • Medarbejderne er engagerede og fagligt kompetente

Tilsynspolitik

Kommunen skal føre tilsyn med, at de kommunale og private opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Det skal være med til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp i forhold til det aktuelle behov.

Tilsynspligten indebærer:

  • pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som det er besluttet af kommunen
  • at tilsynet skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle får den hjælp, de har krav på

Arbejdstilsyn

Risikobaseret tilsyn:
Når Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn, gennemgår de virksomhedens arbejdsmiljø og vurderer, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen gennemgås hele virksomhedens arbejdsmiljø og der sættes fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen Den tilsynsførende vil ofte tage udgangspunkt i den eller de arbejdsmiljøvejvisere, der dækker virksomhedens arbejdsområde. Hvis alt er i orden, får virksomheden en grøn smiley på arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at de har orden på deres arbejdsmiljø.

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn 2018

Arbejdstilsynet har den 5. oktober 2018 været på besøg hos HjemmeHjælpen A/S. Arbejdstilsynet har på besøget ikke set eller konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på www.at.dk/smiley.

Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn smiley. Det drejer sig bl.a. om:

  • Krav til arbejdsmiljøet: Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om bl.a. støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
  • Krav til arbejdspladsvurdering:
  • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV'en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.
  • Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet: Det er hovedreglen, at alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.

Udvidet risikobaseret tilsyn (URT)

Virksomheder i bestemte brancher har siden januar 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres inden for udvalgte brancher med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Resultat af tilsyn

Som vi oplyste ved besøget den 26. januar 2017 hos HjemmeHjælpen A/S, det vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden. Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Den grønne smiley gælder i fem år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn

Vi har modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.