Lider du eller en af dine pårørende af diabetes?

Diabetes er en stofskiftesygdom, hvor patienten har kronisk forhøjet blodsukker. De to mest almindelige former for diabetes er type 1 og type 2.

Antallet af danskere med diabetes er fordoblet i de sidste 20 år, og stadig flere forventes at få diabetes fremover. Tidligere kaldte man type 2-diabetes for "gammelmandssukkersyge". Men i dag er det ikke kun gamle mænd, der rammes af sygdommen. Den er blevet en livsstilssygdom, som rammer mennesker i alle aldre.

Når vi eller en af vores kære bliver ramt af diabetes og har behov for hjemmehjælp, er det vigtigt at blive mødt med forståelse og faglighed. I Hjemmehjælpen A/S har vi således fokus på at understøtte den enkelte borgers behov, som indbefatter en værdig og omsorgsfuld pleje.

Vores Kvalitetsteam sikrer gennem undervisning, at vores hjælpere har konstant fokus på faglighed i hverdagen, hvilket giver en større forståelse for den enkelte borgers sygdomsforløb og hvilke tilstande, der følger med samt hvordan vi øger livskvaliteten hos borgeren.

Når en af vores borgere har diabetes, har vi øget opmærksomhed på tidlig opsporing, ernæring og motion.

Hjemmehjælpen A/S har samarbejder med kommunens hjemmesygepleje for at sikre den bedste pleje for den enkelte borger. Hjemmehjælpen A/S kan desuden foretage medicinudlevering, som udføres efter vejledning fra hjemmesygeplejen.

HjemmeHjælpen A/S tilbyder hjælp døgnet rundt, som f.eks. består af:

  • Personlig pleje (bad, toiletbesøg o.lign.).
  • Af- og påklædning.
  • Måltider, herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke.
  • Rengøring og andre praktiske opgaver.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig hjælp og pleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk."