Hvad er rehabilitering?

Hos HjemmeHjælpen A/S forsøger vi altid at arbejde med en rehabiliterende tilgang hvis det er muligt, så vi sammen sikrer, at du eller din pårørende kan opretholde sine ressourcer længst muligt.

Målet er, at du eller din pårørende kan bevare et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt.

HjemmeHjælpen A/S samarbejder med kommunernes rehabiliteringsenheder og har ved behov mulighed for at søge sparring og vejledning hos den rehabiliteringsfaglige vejleder mhp. at styrke den rehabiliterende indsats for vores borgere.

Rehabiliteringen er forskellig fra kommune til kommune. Du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om indsatsen i din kommune (København, Frederiksberg eller Tårnby).