Kompetencer

Hjemmeplejeområdet er præget af stor udvikling og vi ser både en betydelig vækst i kendte opgaver og mange nye og mere komplekse pleje- og omsorgsopgaver. Desuden er der opstået nye, innovative, teknologiske tilgange til hjemmeplejen, såsom DigiRehab.

Vi har i HjemmeHjælpen A/S derfor stort fokus på kompetenceudvikling for at udvikle den enkelte medarbejders og medarbejdergruppes kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden.

Vores medarbejdere omfatter bl.a. sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, handicaphjælpere, pædagoger og rengøringsassistenter, men mange af vores medarbejdere har også forskellige specialer eller udvidede kompetencer.

Specialer og udvidede kompetencer

 • Forflytningsvejledere
 • Praktikvejledere
 • Parkinsonkoordinatorer
 • Forløbskoordinatorer
 • Alzheimer- og demenspædagogik og kommunikation
 • Hverdagsrehabilitering
 • Komplekse borgerforløb
 • Psykisk sygdom og psykisk førstehjælp
 • Misbrug
 • Konflikthåndtering
 • Tidlig opsporing – forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse, fald, ensomhed blandt ældre og ernæring
 • Socialrengøring

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Dine egne faste med høj, faglig kompetence.
 • Hjælpere der kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Din egen faste kontaktperson, der kender dig og dine behov.
 • Værdighed, omsorg og respekt for dig og dit hjem.
 • Tæt samarbejde med visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald.
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Dejlige og inspirerende sociale arrangementer uden for hjemmet.