Lider du eller en af dine pårørende af KOL?

I Danmark skønnes det, at 430.000 mennesker lever med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Patienten vil opleve, at lufttransporten kræver et større arbejde end normalt, da luftvejene forsnævres (obstrueres) og åndenød opstår som følge af den permanent nedsatte lungefunktion.

Mennesker med KOL kan opleve symptomer som hoste, øget slimproduktion, åndenød, træthed og angst.

Når du eller en af dine kære bliver ramt af KOL og har behov for hjemmehjælp, er det vigtigt at blive mødt med forståelse og faglighed.

Hos Hjemmehjælpen A/S målretter vi hjælpen, så vi kan understøtte den enkelte borgers behov med værdighed og omsorg.

Vores Kvalitetsteam sikrer gennem undervisning, at vores hjælpere har konstant fokus på faglighed i hverdagen, hvilket giver en større forståelse for den enkelte borgers sygdomsforløb og hvilke faktorer, der kan have indvirkning på borgerens almene tilstand samt hvordan vi øger livskvaliteten hos borgeren.

Hjemmehjælpen A/S er opmærksomme på kontinuitet, så vi derigennem sikrer den bedste pleje for vores borgere med KOL, samtidig med, at vi kan bibeholde borgerens gode ressourcer uden at overbelaste.

Hjemmehjælpen A/S samarbejder med kommunens hjemmesygepleje for at sikre den bedste pleje for den enkelte. Hjemmehjælpen A/S kan desuden understøtte den medicinske behandling, f.eks. ved hjælp til inhalation efter vejledning fra hjemmesygeplejen.

HjemmeHjælpen A/S tilbyder hjælp døgnet rundt, som f.eks. består af:

  • Personlig pleje (bad, toiletbesøg o.lign.).
  • Af- og påklædning.
  • Måltider, herunder hjælp til at varme mad, spise og drikke.
  • Rengøring og andre praktiske opgaver.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig ældrepleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.