Vores organisation

At sikre en værdig hjemmehjælp med konstant fokus på nærhed, kvalitet, stabilt personale samt fleksibilitet kræver en robust organisation, men også en organisation med kort vej mellem borger og leverandør.

HjemmeHjælpen A/S har derfor skabt en organisation, hvor hver borger har sin egen fast tilknyttede gruppeleder. Gruppelederen varetager kontakten med borgeren, planlægger kørselsruter, fordeler opgaverne mellem udekørende hjælpere og har desuden kontakt med kommunens hjemmepleje, f.eks. hvis der er behov for ændringer eller sygeplejerelaterede ydelser.

Denne organisation sikrer, at borgeren kan føle sig tryg med en fast kontaktperson, som kender borgeren og dennes personlige forhold.

Organisationen i HjemmeHjælpen A/S rummer naturligvis også en række interne funktioner, som sikrer en stabil, daglig drift og som omfatter bl.a. Kvalitetsteam, økonomiafdeling, kommunikationsafdeling mv.

Har du eller dine pårørende spørgsmål til værdig ældrepleje hos HjemmeHjælpen A/S, kan du kontakte os på telefon 70201325 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.