Tilsynsrapporter

juni 2021

Tilsynsrapport Hjemmehjælpen 2021

HjemmeHjælpen A/S har haft reaktivt tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed d.15 april 2021 – Styrelsen fortæller efter tilsynet:
Hjemmehjælpen A/S er velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.
Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var arbejdet konstruktivt med implementering af instruks for medicinhåndtering. Instruks for sundhedsfaglig dokumentation var nu fyldestgørende og den igangsatte indsats, havde sikret implementering af den. Der var ligeledes arbejdet konstruktivt med at sikre en systematisk og forsvarlig medicinhåndtering og opdatering af journalerne, herunder at sikre patienternes retsstilling. Der var nu fokus på vedligeholdelse og opdatering af eksisterende oplysninger i journalerne, i samarbejde med kommunen, samt beskrivelser ved ændringer i patienternes tilstande. Endvidere var der gjort en stor indsats for, at der også fremadrettet blev opretholdt en god praksis i relation til såvel journalføring som medicinhåndtering.

juni 2021

Post fra Sundhedsstyrelsen

Ophævelse af påbud af 9. juni 2020 og 24. marts 2021 til Hjemmehjælpen
A/S

juni 2021

Anmeldt kommunalt tilsyn - Frederiksberg

I marts og april 2021 blev der gennemført tilsyn hos borgere på Frederiksberg. Tilsynsførende besøgte 12 borgere og ud fra 16 forskellige målepunkter bliver der gives point fra 0-5.
HjemmeHjælpen A/S scorede igen i år 5 point. Dette er vi enormt stolte af og af rapporten fremgår det også at både borgere og pårørende er meget tilfredse med hjælpen og den service der leveres.

marts 2021

Rapport fritvalgsleverandør af hjemmepleje 2020

marts 2021

SOF Tilsynsrapport Hjemmehjælpen AS 2020 - København

marts 2021

SUF Tilsynsrapport Hjemmehjælpen AS 2020 - København

januar 2020

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn Københavns Kommune socialforvaltning

november 2019

Tilsynsrapport fra kommunalt tilsyn Frederiksberg Kommune

oktober 2018

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltning

juni 2018

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Socialforvaltningen, Borgercenter
Hjemmepleje

december 2017

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Socialforvaltningen, Borgercenter Hjemmepleje

januar 2017

Tilsynsrapport Københavns Kommune

Sundheds- og Omsorgsforvaltning

Tilsyn

Kommunalt tilsyn
HjemmeHjælpen A/S leverer hjemmehjælp af meget høj kvalitet. Top karakter igen!
Som enhver privat hjemmeplejevirksomhed er HjemmeHjælpen A/S underlagt det kommunale tilsyn.
HjemmeHjælpen A/S har senest oktober i 2018 fået gennemført uanmeldt tilsyn og vi har igen fået den højeste karakter 1, som er lig med særdeles tilfredsstillende. 
Det har vi nu fået flere år i træk.

Vurderingen skyldes den høje kvalitet i den leverede hjælp samt borgernes store tilfredshed og tryghed ved at modtage hjælp fra HjemmeHjælpen A/S.

Det uanmeldte tilsyn udtaler blandt andet: 

 • Borgerne giver udtryk for særdeles stor tilfredshed med at det er faste hjælpere der kommer. 
 • Borgerne giver udtryk for at opleve livskvalitet, trykhed og selvbestemmelse ved måden, hvorpå hjælpen leveres. 
 • Medarbejderne er engagerede og fagligt kompetente. 
   

Tilsynspolitik
Kommunen skal føre tilsyn med, at de kommunale og private opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Det skal være med til at sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp i forhold til det aktuelle behov.

Tilsynspligten indebærer:

 • pligt til at føre tilsyn med, at hjælpen løses med den kvalitet - både fagligt og økonomisk - som det er besluttet af kommunen
 • at tilsynet skal foregå aktivt, opsøgende og systematisk for at sikre, at alle får den hjælp, de har krav på

Arbejdstilsyn

Risikobaseret tilsyn:
Når Arbejdstilsynet kommer på risikobaseret tilsyn, gennemgår de virksomhedens arbejdsmiljø og vurderer, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne. På rundgangen gennemgås hele virksomhedens arbejdsmiljø og der sættes fokus på de arbejdsmiljøproblemer, der er relevante for branchen Den tilsynsførende vil ofte tage udgangspunkt i den eller de arbejdsmiljøvejvisere, der dækker virksomhedens arbejdsområde. Hvis alt er i orden, får virksomheden en grøn smiley på arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at de har orden på deres arbejdsmiljø.

Besøgsrapport fra Arbejdstilsynets tilsyn 2018
Arbejdstilsynet har den 5. oktober 2018 været på besøg hos HjemmeHjælpen A/S. Arbejdstilsynet har på besøget ikke set eller konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Derfor får I nu en grøn smiley på vores hjemmeside. En grøn smiley betyder, at I ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley gælder i tre år, hvis I ikke får et påbud e.l. i mellemtiden. Hvis I allerede har en gul eller rød smiley fra et tidligere besøg, bliver den grønne smiley først vist på Arbejdstilsynets hjemmeside, når den gule eller røde smiley bliver fjernet. I kan læse mere om Arbejdstilsynets smileyer på www.at.dk/smiley.


Der er en række krav, der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn smiley. Det drejer sig bl.a. om:

 • Krav til arbejdsmiljøet: Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om bl.a. støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.

 • Krav til arbejdspladsvurdering:

 • Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV'en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

 • Krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet: Det er hovedreglen, at alle virksomheder med ti eller flere ansatte skal oprette en arbejdsmiljøorganisation.

Vi har modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet

Udvidet risikobaseret tilsyn (URT)
Virksomheder i bestemte brancher har siden januar 2016 kunnet få et udvidet risikobaseret tilsyn. Her udvides det almindelige risikobaserede tilsyn med en særlig grundig og målrettet gennemgang af virksomhedens ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø. Det udvidede risikobaserede tilsyn gennemføres inden for udvalgte brancher med en særlig høj risiko for enten langtidssygefravær, overbelastning i forhold til ergonomi eller overbelastning i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Resultat af tilsyn
Som vi oplyste ved besøget den 26. januar 2017 hos HjemmeHjælpen A/S, det vores vurdering, at virksomhedens arbejdsmiljø er i orden. Virksomheden får derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at I har orden på jeres arbejdsmiljø. Den grønne smiley gælder i fem år, hvis I ikke har fået et påbud e.l. i mellemtiden, og kan kun forlænges efter et nyt tilsyn

Vi har modtaget en grøn smiley fra Arbejdstilsynet