Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp

Uanset om du er bevilget hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver i hjemmet kan du frit vælge leverandør blandt de leverandører, som kommunen har godkendt, her under HjemmeHjælpen A/S. Fritvalgsordningen og det frie leverandørvalg trådte i kraft den 1. januar 2003, og det er gratis.

Frit valg på ældreområdet betyder, at kommunen har pligt til at skabe grundlag for borgerens valgfrihed af leverandør af madservice, personlig og praktisk hjælp. Kommunalbestyrelsen fastsætter serviceniveauet, og den kommunale myndighed fastsætter på den baggrund kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

  • Dine egne faste med høj, faglig kompetence.
  • Hjælpere der kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
  • Din egen faste kontaktperson, der kender dig og dine behov.
  • Værdighed, omsorg og respekt for dig og dit hjem.
  • Tæt samarbejde med visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
  • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald.
  • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
  • Dejlige og inspirerende sociale arrangementer uden for hjemmet.