Hvad er rehabilitering?

I Danmark er rehabilitering i oktober 2004 defineret i ”Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet”:
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Hvad er hverdagsrehabilitering?
Hverdagsrehabilitering er vejledning og træning i dit hjem og i hverdagens opgaver. Målet er, at du kan bevare et aktivt og selvstændigt liv så længe som muligt. Tidsrammen for forløbet er typisk 12 uger. Når forløbet er slut, bliver der sammen med dig lavet en vurdering af dine færdigheder og om du er i stand til at klare dig selv i hverdagen. Hvis du efter rehabiliteringsforløbet ikke kan klare alt i din hverdag, vil du kunne blive visiteret til hjemmehjælp.
Gennem træning i hjemmet sammen med en hjemmetræner støttes du i at klare de daglige opgaver. Det kan for eksempel være rengøring, indkøb, personlig pleje eller at tage støttestrømper af og på.

Hvordan kan jeg modtage rehabilitering? 
Alle der modtager hjemmehjælp kan blive tilbudt et hverdagsrehabiliteringsforløb.

Det kan for eksempel være:

 • Dig, der bor i eget hjem, og som søger hjemmehjælp første gang
 • Dig, der er visiteret til varig hjemmehjælp, og som ansøger om en ny hjemmehjælpsydelse
 • Dig, som efter udskrivning fra hospital eller døgnrehabilitering, skal modtage hjemmehjælp
 • Dig, der får hjemmehjælp i dag og ønsker at afprøve, om hverdagsrehabilitering kan gøre dig mere aktiv og bedre i stand til at klare dig selv

Hvordan forgår træningen?
Inden træning begyndes, afholdes et indledende møde med en ergoterapeut. Med til dette møde kan også være en gruppeleder eller den hjemmetræner/hjælpehjælper, som du skal træne sammen med. På mødet aftales hvordan træning skal foregå og du fastsætter dit mål for træningen. Der bliver derefter udarbejdet en handleplan, hvor det der er aftalt er beskrevet.

Hvis du har behov for hjælpemidler kan ergoterapeuten hjælpe dig med at søge dette. Det kan eks. være greb, badebræt, toiletforhøjer eller rollator.

Træningsforløbet vil vare ca. 12 uger.

Til slut i forløbet afholdes et afslutningsmøde, hvor vi sammen vurderer, hvad træningen har givet dig og hvad du evt. har behov for af hjælp fremover. Herefter skriver ergoterapeuten det aftalte ti visitationen, som herefter visiterer den fremtidige hjælp

Motivation er afgørende for at et hverdagsrehabiliteringsforløb kan lykkes. Hvis man lige har mistet funktioner, vil man ofte have en stor tro på, at det kan lykkes at genvinde tabte færdigheder, hvorimod det ofte er sværere at finde motivationen, hvis man har modtaget hjælp i lang tid.

For at fremme motivationen er det vigtigt at du er tryg ved, at du får den nødvendige hjælp under hele træningsforløbet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 13 25. Du er også velkommen til at sende en mail, eller skrive til os via vores kontaktformular.

Lad os kontakte dig

Hjemmebesøg

Overvejer du eller har du allerede valgt HjemmeHjælpen A/S kommer vi gerne ud og besøger dig.
Ved besøget vil du møde din kontaktperson, og hvis du er visiteret til rehabiliteringsforløb, kommer vores ergoterapeut med. Målet med besøget er at afklare dine forventninger samt dit mål med hjælpen og selvfølgelig hører nærmere om dine ønsker til hvordan og hvornår du ønsker hjælpen.
Vi er klar over, at det er dig, der bedst ved hvilke udfordringer og styrker du har og ikke mindst ved, hvilket indhold din hverdag skal have.  Derfor lægger vi stor vægt på god dialog og et tæt samarbejde i forbindelse med planlægningen af din hjælp.

Er du allerede visiteret til hjemmehjælp og ønsker HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du allerede er visiteret til hjemmehjælp i dag, skal du ringe til kommunens visitation og fortælle din visitator, at du gerne vil skifte til os. Herefter tager visitator kontakt til os, og vi kontakter dig og aftaler dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette.

Er du ikke visiteret til hjemmehjælp, har behov for dette og har valgt HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du ikke er visiteret til hjemmehjælp, skal du visiteres først. Du skal derfor kontakte din kommune, så du kan få besøg af en visitator. Visitatoren vurderer, hvor meget hjælp, du har brug for og til hvilke opgaver. Herefter skal du blot gøre visitator opmærksom på at du ønsker os, og derved HjemmeHjælpen A/S som leverandør. Når vi har modtaget besked fra din visitator vil du blive kontaktet af os med henblik på aftale om dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence.
 • Vi kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Det er vigtigt for os at der er høj sikkerhed for både dig og dine hjælpere med respekt for at vi kommer i dit hjem.
 • Vi har tæt samarbejde med eks. visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Fast kontaktperson.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald. 
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Vi tilbyder desuden inspirerende og sociale arrangementer uden for hjemmet.
Tina-Fuglsang.jpg

Ring til Tina eller Rikke
og hør mere på
70 20 13 25

Rikke.jpg