Projekter

Projektet er et partnerskabs projekt med deltagelse af Frederiksberg Kommune og Den Danske Diakonissestiftelse. Partnerskabsprojektet har særligt fokus på:

 • Samarbejdsmodeller (udvikling af)
 • Sikring af sammenhængende borgerforløb (udvikling af)
 • Afprøvning af praktiske effektmålingsredskaber, som kan skabe viden og dialog på tværs af parterne.
 • Incitamentsstrukturer for private leverandører ifm. hverdagsrehabilitering. ​​​​​​

2017: Tryghedspakken – større stabilitet i hjælpernes fremmøde
Formålet med projektet er at øge tryghed og tilfredshed hos borgere, der modtager hjælp fra HjemmeHjælpen A/S og samtidig skabe et godt arbejdsmiljø for gruppeledere og hjælpere. HjemmeHjælpen A/S har i dette projekt valgt at fokusere på en model, hvor udvalgt sekundær hjælper overtager opgaverne i primærhjælpers fravær. Det er valgt, at der til hver borger skal knyttes to sekundære hjælpere.

2017: Projekt ’Den gode løsning’
Kompetenceløft til at styrke fagpersonale i HjemmeHjælpen A/S således at de ved at have de rigtige redskaber er i stand til at møde den ressourcekrævende borger på en professionel måde og derved også forebygge psykisk nedslidning af personalet.

2016-2017: Projekt ’ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) – metode til medarbejderdrevet arbejdsmiljøarbejde’.
AMSK-metoden bygger på, at medarbejderne er eksperter i deres eget arbejdsmiljø og derfor i høj grad selv skal bidrage til at finde løsninger på deres arbejdsmiljøproblemer. Forudsætningen er, at de har fuld støtte fra ledelsen til at gennemføre det forløb, som fører frem til både at finde og gennemføre de relevante løsninger. Dette er forudsætningen for AMSK-metoden og afgørende for, om forløbet bliver en succes eller ej. AMSK-metoden er udviklet og blevet brugt i Tyskland, hvor en proceskonsulent kaldes en moderator. Metoden er siden hen tilpasset danske arbejdsmarkedsforhold, men betegnelsen moderator er bibeholdt.

2016: Projekt ’De tre mest ressourcekrævende borgere – find nye løsninger på de daglige opgaver’.
Målet er at forbedre medarbejdernes ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø samt at forbedre medarbejdernes kommunikation og samarbejde med ressourcekrævende borgere. Dette gøres ved at udvikle og afprøve nye måder at løse opgaverne med de tre mest ressourcekrævende borgere således at medarbejderne får en brugbar metode til at undersøge og analysere de opgaver i hverdagen, som knytter sig til de tre mest ressourcekrævende borgere.

2015: Projekt ’Udvikling af model for et optimeret samarbejde mellem kommunal udbyder og privat leverandør om hverdagsrehabilitering med fokus på kvalitet for borgeren, sammenhæng og optimeret dialog baseret på konkrete effektmål’.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Dine egne faste med høj, faglig kompetence.
 • Hjælpere der kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Din egen faste kontaktperson, der kender dig og dine behov.
 • Værdighed, omsorg og respekt for dig og dit hjem.
 • Tæt samarbejde med visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald.
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Dejlige og inspirerende sociale arrangementer uden for hjemmet.