Kompetenceudvikling

Hjemmeplejeområdet er præget af stor udvikling og vi ser både en betydelig vækst i kendte opgaver og mange nye og mere komplekse pleje-, og omsorgsopgaver som følge af udviklingen, ligesom innovative metoder som eksempelvis hverdagsrehabilitering præger området.

Vi har i Hjemmehjælpen A/S derfor stort fokus på kompetenceudvikling for at udvikle den enkelte medarbejders og medarbejdergruppes kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden.

Vores medarbejdere omfatter bl.a. sygeplejersker, sosu-assistenter, sosu-hjælpere, handicaphjælpere, pædagoger og rengøringsassistenter, men mange af vores medarbejdere har også speciale eller udvidet kompetencer.

Specialer og udvidet kompetencer:

 • Forflytningsvejledere
 • Praktikvejledere
 • Parkinsonkoordinatorer
 • Forløbskoordinatorer
 • Alzheimer og Demens -pædagogik og kommunikation
 • Hjemmetrænere – Hverdagsrehabilitering
 • Komplekse borger forløb
 • Psykisk sygdom og psykisk førstehjælp
 • Misbrug
 • Konflikthåndtering
 • Tidlig opsporing – forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse, fald, ensomhed blandt ældre og ernæring
 • Socialrengøring

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence.
 • Vi kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Det er vigtigt for os at der er høj sikkerhed for både dig og dine hjælpere med respekt for at vi kommer i dit hjem.
 • Vi har tæt samarbejde med eks. visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Fast kontaktperson.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald. 
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Vi tilbyder desuden inspirerende og sociale arrangementer uden for hjemmet.
Tina-Fuglsang.jpg

Ring til Tina eller Rikke
og hør mere på
70 20 13 25

Rikke.jpg