Klage- og forespørselsskjema

Skjemaet sendes via e-post til den generiske e-postadressen som er indikert i informasjonsvarslene og/eller personvernerklæringen gjort tilgjengelig for deg på tidspunktet for innsamling av dine personopplysninger. Det kan også, eller i tillegg, sendes til det lokale kontaktpunktet for personvern på følgende adresse: privacy@hjemmehjaelpen.dk; og/eller til den globale offiser for beskyttelse av gruppedata på følgende e-postadresse: privacy@hjemmehjaelpen.dk

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.