Er du psykisk syg eller misbruger, og søger du privat hjemmepleje?

(København og Frederiksberg)

Er du ramt af psykisk sygdom, eller kæmper du med et misbrug?
Har du en psykisk sygdom og/eller misbrug har vi hos HjemmeHjælpen A/S fokus på at give dig den støtte, som du har brug for i forhold til de udfordringer, du møder i dagligdagen i dit hjem. Det foregår på dine præmisser og i samarbejde med dig, således at det bliver muligt for dig at opretholde en tilværelse med en god livskvalitet, og som tager udgangspunkt i dine mål, ønsker og behov.

For at skabe overskuelighed, i de ydelser du modtager, kræves et tæt samarbejde både med dig, som skal modtage hjælpen, og på tværs af forskellige sektorer.

Hjemmehjælp handler om en professionel tilgang, og at alt det praktiske fungerer, men det handler også om mennesker og kemi mellem mennesker. Det er selvfølgelig vigtigt, at du føler dig tryg ved og har tillid til den hjælper, der kommer i dit hjem. Vi er derfor meget grundige med at vælge den rette hjælper som passer til lige netop dig. Vi følger op på om du er tilfreds med din hjælper, - og har vi valgt en hjælper, du ikke går i spænd med, finder vi en ny til dig.

At blive tilfreds med sin hjemmehjælp handler i høj grad om høj faglighed, respekt, god kemi og faste aftaler.

Det vil stadig være kommunens visitator, der vurderer og træffer afgørelse om bevilling af hjælp i forhold til dine behov.

Du kan få hjælp til mange forskellige opgaver hos os. Alt sammen for at støtte dig i at få en overskuelig og tryg hverdag.

Det kan eksempelvis være;

 • Personlig pleje
 • Støtte til at få overblik over aftaler.
 • Praktisk hjælp til rengøring, indkøb og madlavning mm.
 • Yde dig hjælp og støtte når det evt. ikke er muligt for dine pårørende.
 • Anden form for hjælp i hjemmet.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 13 25. Du er også velkommen til at sende en mail, eller skrive til os via vores kontaktformular.​​​​​​

Hjemmebesøg

Overvejer du eller har du allerede valgt HjemmeHjælpen A/S kommer vi gerne ud og besøger dig.
Ved besøget vil du møde din kontaktperson, og hvis du er visiteret til rehabiliteringsforløb, kommer vores ergoterapeut med. Målet med besøget er at afklare dine forventninger samt dit mål med hjælpen og selvfølgelig hører nærmere om dine ønsker til hvordan og hvornår du ønsker hjælpen.
Vi er klar over, at det er dig, der bedst ved hvilke udfordringer og styrker du har og ikke mindst ved, hvilket indhold din hverdag skal have. Derfor lægger vi stor vægt på god dialog og et tæt samarbejde i forbindelse med planlægningen af din hjælp.

Er du allerede visiteret til hjemmehjælp og ønsker HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du allerede er visiteret til hjemmehjælp i dag, skal du ringe til kommunens visitation og fortælle din visitator, at du gerne vil skifte til os. Herefter tager visitator kontakt til os, og vi kontakter dig og aftaler dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette.

Er du ikke visiteret til hjemmehjælp, har behov for dette og har valgt HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du ikke er visiteret til hjemmehjælp, skal du visiteres først. Du skal derfor kontakte din kommune, så du kan få besøg af en visitator. Visitatoren vurderer, hvor meget hjælp, du har brug for og til hvilke opgaver. Herefter skal du blot gøre visitator opmærksom på at du ønsker os, og derved HjemmeHjælpen A/S som leverandør. Når vi har modtaget besked fra din visitator vil du blive kontaktet af os med henblik på aftale om dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Dine egne faste med høj, faglig kompetence.
 • Hjælpere der kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Din egen faste kontaktperson, der kender dig og dine behov.
 • Værdighed, omsorg og respekt for dig og dit hjem.
 • Tæt samarbejde med visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald.
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Dejlige og inspirerende sociale arrangementer uden for hjemmet.