HJEMMEHJÆLPEN A/S FÅR TOPKARAKTÉR I KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Kommune har netop gennemført lovpligtigt tilsyn af HjemmeHjælpen A/S. Tilsynet er udført af det uafhængige konsulentfirma BDO.

Tilsynsrapporten er bl.a. baseret på observationsstudier, tilsynsbesøg hos 11 borgere, gruppeinterview med fem medarbejdere (fire social- og sundhedshjælpere og en socialrådgiver).

På basis heraf har HjemmeHjælpen A/S opnået den højeste karaktér på skalaen, som er "særdeles tilfredsstillende".

Kommunens rådgiver lægger bl.a. følgende forhold til grund for den flotte anerkendelse:

"Tilsynet vurderer, at der er en særdeles respektfuld og anerkendende kommunikation fra medarbejdernes side i forbindelse med de fire observationsstudier... Borgerne sikres selvbestemmelse, og støttes i at anvendes deres ressourcer i forbindelse med plejen. Tilsynet vurderer desuden, at plejen... er organiseret på en særdeles tilfredsstillende måde og med udgangspunkt i borgernes behov, vaner og ønsker."

"Tilsynet vurderer, at borgerne i særdeles tilfredsstillende grad oplever tryghed og livskvalitet i forbindelse med modtagelse af hjælp fra HjemmeHjælpen A/S. Dertil er det tilsynets vurdering, at borgerne oplever selvbestemmelse og indflydelse på hjælpens tilrettelæggelse. Borgerne oplever meget tilfredsstillende sammenhæng imellem deres behov og tildelte indsats, og de udtrykker, at de modtager en hjælp af god kvalitet."

Desuden understreger tilsynsrapporten, at medarbejderne er kendte ansigter, "som blot siger ’Hej det er os’, hvorefter borgerne ved præcist, hvem der kommer, idet der observeres umiddelbar genkendelse."

HjemmeHjælpen A/S er naturligvis stolte af rapportens indhold og vurdering, især fordi det er en anerkendelse af det store arbejde, som udføres af ledere og udekørende medarbejdere for at sikre tryghed, stabilitet og selvbestemmelse for vores borgere.

Rapporten fylder i alt 29 sider og kan læses på:

www.hjemmehjaelpen.dk/wp-content/uploads/2023/09/Tilsynsrapport-Hjemmehjaelpen-AS-Koebenhavn-Endelig-rapport-2023-1.pdf