Hjemmehjælpen A/S søger ny daggruppeleder til vores distrikt på Nørrebro

Kort beskrivelse: Med udgangspunkt i din sundhedsfaglige baggrund og erfaring skal du varetage gruppeledelse og planlægning af borgernes visiterede ydelser i eget distrikt. Du får stort ansvar og opbakning i et positivt og anerkendende arbejdsmiljø.

Planlægning, koordinering, ledelse og service
I samarbejde med dygtige kolleger er din opgave at sikre rammerne for en vellykket hjemmepleje.

Du har ansvaret for daglig ledelse og planlægning og træffer egne beslutninger i eget distrikt. Den daglige kontakt med medarbejdere og borgere sker via dig.

Medarbejdergruppen består af ca. 12 udekørende medarbejdere, der arbejder målrettet og engageret omkring kerneopgaven. Vi vægter, at du har et godt overblik, er dygtig til at planlægge og koordinere opgaver og samtidig kan bevare roen og give borgerne en god service i telefonen

Opgaver og ansvarsområder

  • Planlægning og vedligeholdelse af kørelister for dit eget område mellem kl. 11-14.
  • Telefonbetjening af borgere fra kl. 8-11 og kl. 14-15.
  • Kvalitetssikring og kvalitetsopfølgning, bl.a. via audit på dine borgeres journaler.
  • Personaleansvar for ca. 12 medarbejdere samt 150 borgere.
  • Sikring af, at Kommunens indsatskataloger og kvalitetsstandarder overholdes.
  • Tæt samarbejde med offentlige samarbejdspartnere i det daglige samt leverandør- og sygeplejemøder.

Du vil få et tæt samarbejde med dine lederkolleger og din ”Buddy”, der støtter, vejleder og bakker op om din rolle. Du og din ”Buddy” er et team og overlapper hinanden ved fravær.

Vi er i udvikling og arbejder kontinuerligt på at opkvalificere dine kompetencer via relevant efter-og videreuddannelse.

Din faglige og personlige profil
Vi vægter, at du kommunikerer tydeligt og er serviceminded. Du kan arbejde selvstændigt, struktureret og koordinerende i forhold til de daglige opgaver, være med til at understøtte dit team og den enkelte medarbejder.

Du skal være sundhedsfagligt uddannet, som minimum social- og sundhedsassistent, du skal have kendskab til serviceloven og sundhedsloven og have erfaring med ledelse. Herudover er det en stor fordel, hvis du har erfaring som planlægger.

Om os
HjemmeHjælpen A/S er landets største leverandør af privat hjemmehjælp og leverer personlig og praktisk hjælp efter §83 og §83A i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune. I over 15 år har vi sikret vores hjemmehjælpsmodtagere en tryggere og lettere tilværelse.

Vi har stort fokus på kompetenceudvikling for at udvikle den enkelte medarbejders og medarbejdergruppes kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden.

Vi arbejder efter værdierne: Kvalitetsbevidsthed, Samarbejdsvillighed, Respektfuldhed, Fleksibilitet.

Arbejdstid og ansættelsesvilkår
Din nye arbejdsplads vil være på Strandlodsvej 48, 2300 Københavns S. Dette er hovedkontoret, hvor du sidder med 45 andre kolleger. Alle sidder 2 og 2 sammen på kontor.

Ansættelsen er en fastansættelse på fuld tid, mandag til fredag og ca. hver 15. weekend med turnusfri torsdag før og tirsdag efter weekenden. Mødetiden er kl. 06-15, 1 dag pr. uge fra kl. 06-12 som aftales frit med din ”Buddy” (Man møder kl. 08 på kontoret, men man skal modtage evt. fraværsmeddelelser fra personalet derhjemme fra kl. 06-08 og dække de første besøg hjemmefra).

Det er forventeligt, at du påtager dig ca. 4 helligdagsvagter pr. år, mod fridage andre dage på året.

For ansættelsesforholdet gælder funktionær- og ferieloven. Lønnen aftales efter kvalifikation.
Kontakt: Ansøgning og CV sendes til camilla@hjemmehjaelpen.dk.
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Camilla Wildbork på 41705200.

Tiltrædelse er hurtigst muligt.