EN FANTASTISK HISTORIE

En af forskellene på kommunal og privat hjemmepleje er, at HjemmeHjælpen A/S som privat leverandør har mulighed for at tilbyde sine borgere, at de kan købe både praktisk hjælp og personlig pleje på timebasis.

Det betyder, at borgerne ikke er afhængige af, hvilken praktisk hjælp eller pleje, de er visiteret til af kommunen eller om de har fået visiteret ydelser i det hele taget.

Praktisk hjælp kan f.eks. være rengøring, anretning af måltider samt indkøb. Personlig pleje omfatter bl.a. hjælp til bad og toiletbesøg.

Og nu til historien: Et ældre ægtepar kom for nylig tilbage til Danmark efter 35 år i udlandet.

Da det formelle omkring tilbageflytningen endnu ikke var på plads, valgte ægteparret at indgå en aftale med HjemmeHjælpen A/S om køb af personlig pleje, herunder hjælp til at manden kunne komme i bad.

Nogle dage efter vi påbegyndte vores plejeindsats, modtog vores faste hjælper Phoebe stor ros fra hustruens søster, som kunne fortælle, at manden ikke havde været rigtigt i bad de seneste halvandet år.

Det er naturligvis en glæde for HjemmeHjælpen A/S og vores medarbejdere at kunne gøre en stor og positiv forskel i borgernes liv. Vores gruppeleder Christina T bekræfter dette: ”Det er ikke hver dag, at vi får sådan en opgave, men hvor er det dejligt, at vi kan tilføre mennesker så stor glæde. For det er mennesker, vi har med at gøre, som uanset situationen skal behandles med værdighed og respekt.”

Det er en stor fordel, at Hjemmehjælpen A/S som privat leverandør (i modsætning til den kommunale hjemmehjælp), kan tilbyde hjælp og pleje på timebasis, enten som beskrevet ovenfor eller som supplement til den gratis hjemmehjælp, der er visiteret af kommunen.

Læs mere om køb af hjælp og pleje på timepris ved at trykke på billedet nedenfor eller besøg os på: https://www.hjemmehjaelpen.dk/hjemmehjaelp/tilkobsydelser/