Beskyttelse af personlige oplysninger Jobsøgende

Databeskyttelseserklæring for jobsøgende hos Hjemmehjælpen A/S

Indførelsen

HjemmeHjælpen A/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi registrerer og behandler om dig på baggrund af din ansøgning til en stilling hos os.

Gennem denne fortrolighedserklæring modtager du oplysninger om, hvilke personoplysninger vi behandler, hvordan disse oplysninger behandles, og hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

Dataansvarlig

Det juridiske ansvar i HjemmeHjælpen A/S-koncernen er på vegne af HjemmeHjælpen A/S dataansvarlig for virksomhedernes behandling af personoplysninger.

 

Personoplysninger, vi behandler, og formålet med dette

I forbindelse med at du søger job hos os, behandler vi en række personoplysninger om dig gennem vores ansættelsesproces. Nogle af disse oplysninger giver du os, mens andre kommer fra tredjeparter, se mere om dette nedenfor.

I vores systemer registreres navn, alder, køn, bopælsadresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi modtager disse oplysninger fra dig.

Vi behandler også oplysninger fra din ansøgning og CV. Det samme gælder dine eksamensbeviser og certifikater samt udtalelser fra referencer og vores egne vurderinger af dig. Nogle af disse oplysninger får vi fra dig, nogle er hentet fra referencer, og nogle er et resultat af vurderinger, som vi har foretaget.

Formålet med behandling af personoplysninger er at gennemføre en korrekt og god ansættelsesproces, så den bedst kvalificerede jobsøgende kan tilbydes stillingen.

 

Retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Det vigtigste retsgrundlag for os til at behandle personoplysninger om dig er artikel 6 (b) i EU’s databeskyttelsesforordning. På baggrund af din ansøgning er det muligt at gennemføre foranstaltninger, inden der indgås en eventuel aftale. Ud over de retlige forpligtelser i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel art. 6-C.

Hvis det er hensigtsmæssigt at gemme oplysninger om dig, efter at ansættelsesprocessen er afsluttet, beder vi om dit samtykke. Samtykke er et grundlag for behandling i henhold til artikel 6, litra a), i EU-forordningen. Du vil til enhver tid kunne trække ethvert samtykke tilbage.

Hvis der i forbindelse med ansættelsesprocessen behandles særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger), er grundlaget for denne EU-forordning artikel 9, stk. 2, litra b).

 

Hvor i verden behandler vi oplysninger om dig?

Dine personoplysninger vil ikke blive delt, solgt eller videregivet til nogen tredjepart.

Personoplysningerne gemmes lokalt og/eller i skyen, der er tilgængelige for andre i samme gruppe. Derudover vil arbejdslederen have adgang til oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre en samtale og evt. en ansættelseskontrakt.

Al behandling af personoplysninger, som vi udfører, finder sted inden for EU/EØS-området.

 

Så længe vi opbevarer dine personoplysninger

Personoplysningerne om de ansøgere, der ikke er ansat, slettes, når ansættelsesprocessen er afsluttet, medmindre vi får samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode. I sådanne tilfælde vil opbevaringsperioden fremgå af samtykket.

 

Dine rettigheder som jobsøgende

Som jobsøgende har du flere rettigheder i henhold til reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger. Her er en oversigt over de vigtigste:

Du kan anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og du har som udgangspunkt ret til at få adgang til de oplysninger, vi behandler om dig. Hvis du opdager fejl i oplysninger om dig, kan du kræve, at disse rettes. Du kan også kræve, at oplysninger slettes, men det gælder ikke, hvor vi mener, at der er et retsgrundlag for opbevaring.

Hvis du er uenig i den behandling af personoplysninger, vi gør, kan du klage til os, og du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. For at rydde eventuelle misforståelser op opfordrer vi dig til først at rejse dette med os gennem vores kontaktperson (se kontaktoplysninger nederst).

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder og kontakte os om dette, giver vi dig feedback så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.

 

Kontakt

Henvendelser om, hvilke oplysninger der er registreret samt rettelse og sletning kan sendes pr. post eller skriftligt til følgende adresse:

E-mail: info@hjemmehjaelpen.dk

HjemmeHjælpen A/S

Østensjøveien 36

0667 Oslo

Att: Databeskyttelsesrådgiver