VELKOMMEN TIL NR. 100

Normalt handler vores opslag om borgere, medarbejdere samt sundhed og samfundsforhold, der berører hjemmehjælp og -pleje.

Men denne gang rykker vi udenfor og det gør vi for at byde velkommen til endnu en trofast arbejdshest - eller rettere arbejdsbil – som er nummer 100 i vores voksende bilpark.

Når HjemmeHjælpen A/S indkøber biler, gøres det naturligvis under størst muligt hensyn til miljø og klima, som afvejes i forhold til praktiske hensyn, herunder forsyningssikkerhed og de kilometer, som bilerne tilbagelægger hver dag på alle tidspunkter af døgnet.

Bil nr. 100 er derfor forsynet med det fine energimærke A+.

Det store antal borgere, som modtager hjælp og pleje fra HjemmeHjælpen A/S kræver en solid og driftssikker bilpark til vores udekørende medarbejdere. Bilparken passes og vedligeholdes under ledelse af vores to bil- og cykelansvarlige Per R og Gunnar.

Dette omfatter bl.a. registrering af evt. skader, ind- og udvendig rengøring samt udførelse af serviceeftersyn, som alt sammen er sat i system, så bilerne altid er sikre at køre i.

Ud over den store bilpark, har HjemmeHjælpen A/S et meget stort antal cykler, hvoraf en del er forsynet med batteridrevet hjælpemotor. Cyklerne anvendes i lokalområder, hvor der er trafikale og miljømæssige fordele.