STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED ROSER HJEMMEHJÆLPEN A/S I TILSYNSRAPPORT

Der er rosende ord og anerkendelse af HjemmeHjælpen A/S i tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som ligger i forlængelse af tilsyn gennemført den 5. maj 2022.

Styrelsen bemærker følgende om HjemmeHjælpen A/S (i rapporten kaldet plejeenheden):

  • Understøttede borgernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen, og ved livets afslutning.
  • Borgerne fik hjælp til at leve det liv de ønskede, de havde muligheder for sociale kontakter og meningsfulde aktiviteter...tilbud om rehabiliteringsforløb og træning efter behov.
  • Plejeenheden havde en god og værdig tone og kultur, og der var et godt samarbejde mellem medarbejderne og de pårørende.
  • Ledelse og medarbejdere, der deltog i tilsynet, var reflekterende og imødekommende. Medarbejderne havde en sådan kendskab til borgerne, at de kunne redegøre for, hvordan de i samarbejde med den enkelte borger planlagde og udførte opgaverne, så flest mulig færdigheder blev bevaret og styrket.

Tilsynsrapporten tildeler HjemmeHjælpen A/S bedste vurdering med ordene:

  • Ovenstående giver anledning til, at styrelsen vurderer, at der i plejeenheden er ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.