Spændende sager i postkassen og indkøbsnettet

– HjemmeHjælpen A/S på besøg hos ældresagen i kastrup

Fritvalgsordningen sikrer alle borgere adgang til privat hjemmehjælp på lige fod med den kommunale ordning. Det betyder, at det er gratis for borgeren at modtage den hjælp, som han eller hun er visiteret til af kommunen, hos en privat leverandør som HjemmeHjælpen A/S.

Selvom Fritvalgsordningen snart fylder 20 år, er der stadig mange (30-40% af landets hjemmehjælpsmodtagere), som ikke kender til ordningen og dermed de rettigheder, som følger med – og det er både et demokratisk og et praktisk problem, især fordi de private leverandører i mange tilfælde klarer sig rigtig godt.

Derfor bruger HjemmeHjælpen A/S store ressourcer på at italesætte Fritvalgsordningen i bl.a. ældreklubber, foreninger og aktivitetscentre.

Den 27. marts var HjemmeHjælpen A/S på besøg hos ÆldreSagen i Foreningscentret ”Postkassen” i Kastrup.

Interessen var stor blandt de ca. 70 deltagere, som stillede mange relevante spørgsmål til vores dygtige oplægsholder Tine og mange tilhørere gav udtryk for, at det både var spændende og nyt for dem, at høre om det frie valg.

Som altid bød HjemmeHjælpen A/S på kaffe og kage og så var der naturligvis et af vores legendariske indkøbsnet med lækkert indhold til hver deltager, som de kunne tage med hjem.

I kan også booke HjemmeHjælpen A/S til at komme ud og orientere om Fritvalgsordningen. Det kan ske ved henvendelse på telefon 70 20 13 25 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.

Fotos: Veloplagte deltagere i "Postkassen" hører nærmere om Fritvalgsordningen og stiller spørgsmål til vores medarbejder, Tine. Indkøbsnet med lidt lækkert til alle deltagere.