Hjemmehjælpen A/S orienterer om fritvalgsordningen hos ældresagen i Brønshøj/Husum

Fritvalgsordningen sikrer alle borgere adgang til privat hjemmehjælp på lige fod med den kommunale ordning. Det betyder, at det er gratis for borgeren at modtage den hjælp, som han eller hun er visiteret til af kommunen, hos en privat leverandør som HjemmeHjælpen A/S.

Selvom Fritvalgsordningen snart fylder 20 år, er der stadig mange (30-40% af landets hjemmehjælpsmodtagere), som ikke kender til ordningen og dermed de rettigheder, som følger med – og det er både et demokratisk og et praktisk problem.

Som branchedirektør i DI, Jakob Scharff siger: ”Det gør det selvsagt svært at træffe et valg, som man ikke kender til. Det er synd, for tal viser, at de ældre ønsker det frie valg.”

Da de private hjemmehælpsleverandører endda klarer sig bedre end de kommunale på en række punkter, er der rigtig god grund til at borgerne kender til ordningen.

HjemmeHjælpen A/S gør en stor indsats for at informere om Fritvalgsordningen i ældreklubber, foreninger og andre sammenhænge, hvor de borgere, som Fritvalgsordningen drejer sig om, er til stede.

Den 15. marts 2022 var HjemmeHjælpen A/S på besøg i Kulturstationen i Vanløse-Brønshøj, hvor ca. 35 medlemmer af ÆldreSagen var mødt op for at blive orienteret om Fritvalgsordningen.

Begejstringen var stor, da vores medarbejder Tine kunne fortælle om ordningens rettigheder og muligheder. Tilhørerne gav udtryk for, at de ikke vidste meget om det frie valg og at de følte sig langt bedre klædt på efter præsentationen.

I kan også booke HjemmeHjælpen A/S til at komme ud og orientere om Fritvalgsordningen. Det kan ske ved henvendelse på telefon 70 20 13 25 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk.

Fotos: Vores medarbejder Tine orienterer om Fritvalgsordningen og besvarer spørgsmål fra publikum.