Nye stor partneraftale med HjemmeHjælpen A/S

Vi er på besøg hosKvalitetsteamet i HjemmeHjælpen A/S, som består af Mette Sørensen, der har været sygeplejerske i 20 år og Maria Andersen, som har været gruppeleder de seneste 3 år og har stor erfaring fra hjemmesygeplejen.

Kvalitetsteamet blev etableret 1. august 2021 og har til formål at styrke og understøtte faglig kvalitet, baseret på den nyeste viden samt sikre en fortsat udvikling indenfor ældreplejen, så HjemmeHjælpen A/S kan levere pleje og omsorg af høj, faglig kvalitet.

Det sker bl.a. gennem kompetenceafklaring og -udvikling af de enkelte medarbejdere, undervisning i relevante faglige temaersamt brobygning mellem virksomheden og den kommunale sygepleje.

Mette oplyser: ”De ydelser, som HjemmeHjælpen A/S leverer og faglig kvalitet hænger sammen, de er hinandens forudsætninger.

Kvalitetsteamet er en sikkerhed for, at HjemmeHjælpen A/S lever op til kravene i sundhedslovgivningen og retningslinjerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mette fortsætter: ”Vores arbejde er reguleret af serviceloven, når det gælder praktisk hjælp og pleje samt sundhedsloven, når det gælder f.eks. medicinudlevering, påføring af støttestrømper, ortopædiske hjælpemidler samt kateter- og stomipleje.”

Maria tilføjer: ”Undervisningen skal støtte og styrke fagligheden og fokus er bl.a. på kompetencer. For at sikre rette kompetencer i forhold til de opgaver, som efterspørges, anvendes derfor et skema til konkret kompetenceafklaring. Det giver ro i maven hos medarbejderne og er samtidig en garanti til borgerne om, at ingen medarbejdere varetager opgaver, før de er sikret den rette oplæring.

I forhold til de kommuner, som HjemmeHjælpen A/S samarbejder med, har etableringen af Kvalitetsteamet betydet en styrkelse af samarbejdet med kommunernes sygepleje. Som Mette siger: ”Der er bygget bro mellem os og den kommunale sygepleje, vi kender hinanden og vi har et godt samarbejde. Vi har jo begge samme mål, nemlig at sikre borgerne den rette pleje og behandling.”

Foruden målrettet kompetenceløft og samarbejdet med kommunerne sørger Kvalitetsteamet også for at auditere et antal udvalgte patientjournaler hver eneste uge, for at sikre, at journalføring og håndtering er fagligt korrekt.

Mette slutter: ”Kvalitetsteamets arbejde slutter aldrig, det er en vedvarende proces. Vores borgere vil opleve bedre pleje fordi medarbejdernes faglighed bliver styrket. Kompetenceudviklingen af medarbejderne er desuden med til at fastholde dem i virksomheden, hvilket understøtter vores overordnede målsætning om ’egne faste hjælpere til fast, aftalt tid’. Det handler dog ikke kun om stabilitet, men også om, at borgerne skal måle os på vores faglighed. Vi skal være fagligt stolte af vores arbejde.”