Kvaliteten er i top

Frederiksberg Kommune har i 2019 udført lovpligtigt tilsyn med HjemmeHjælpen A/S - og kvaliteten er i top!

HjemmeHjælpen A/S har modtaget tilsynsrapport for 2019 fra Frederiksberg Kommune og resultatet er en pointscore på 5 ud af 5 mulige.

Scoren er opnået på basis af 11 specifikke fokusområder.

Det fine 5-tal viser, at HJemmeHjælpen A/S har opnået mellem 91 og 100% af de mål. Som kommunen har opstillet på fokusområderne, hvilket betyder at der kun er få områder med plads til forbedring.

Tilsynsgrundlag
Beregningen er primært foretaget på baggrund af tilsyn hos 12 borgere,

Tilsynet har fokus på områder, der overordnet set afdækkes ved:

  • Interview med borgere og medarbejdere
  • Tilsynets egne observationer
  • Dialog med ledelsen
  • Dokumentation