KLIPPEKORT TIL LIVET

Klippekortordningen, der blev indført i 2017, er for mange hjemmehjælpsmodtagere en mulighed for selvbestemmelse og indflydelse på eget liv og egen hverdag.

Ordningen går ud på, at borgere, som er berettiget til at være med i klippekortsordningen, hver uge modtager et ”klip”, som svarer til ½ time ekstra støtte oveni deres visiterede hjælp. Man behøver ikke at bruge klippet med det samme og man kan opspare op til 6 klip, svarende til 3 timer.

Hensigten med klippekortordningen er, at borgerne kan bruge den ekstra tid på f.eks. at besøge familie og venner, gå en tur, gå på café, i Zoo, i biografen, shopping eller blot hyggeligt samvær med nærmeste hjælper.

Både borgere og hjælpere synes, at ordningen er en værdifuld del af hverdagen. Linda, som er gruppeleder i HjemmeHjælpen A/S, fortæller således, at borgerne har taget ordningen til sig og bruger den efter hensigten: ”Vi oplever, at nogle borgere bruger den halve time hver uge på lidt ekstra rengøring eller nærvær og andre sparer op til at gå på indkøbstur, få lidt at spise på en café o.lign., men alle er glade for ordningen, som også styrker forholdet mellem borger og hjælper.”

Klippekortordningen er således en værdifuld del af hverdagen, både for hjemmehjælpsmodtagere og hjælpere.

Klippekortordningen er ikke gældende i alle kommuner og for HjemmeHjælpen A/S’ borgere gælder ordningen i København og Tårnby.