INGE SØRGER FOR GRATIS, ÅRLIG EKSTRARENGØRING HOS BORGERNE

Inge er medarbejder hos HjemmeHjælpen A/S. Det er hende, der ringer til vores borgere, når det er tid for den årlige ekstrarengøring.

Ekstrarengøring er en gratis hjælp til de borgere, som visiteres til det én gang årligt. Selv om ekstra rengøring ikke tilbydes automatisk til alle, er det 80-90% af vores borgere, som kommunerne visiterer til ekstra rengøring.

Der er fem medarbejdere ansat i rengøringsteamet, som kun udfører ekstra rengøring for borgerne og de har dermed stor, praktisk erfaring i grundig rengøring af køkkener, badeværelser, stuer og andre rum.

Ud over at holde styr på, at borgerne får deres gratis, årlige ekstrarengøring, er Inge også ansvarlig for de sikkerhedsbokse, der bliver opsat ved de borgere, som ikke selv kan åbne for vores hjælpere.

Hun er således altid klar med et smil til at hjælpe sine kolleger, hvis der er udfordringer med bokse eller nøgler.

Til januar har Inge være ansat i HjemmeHjælpen A/S i seks år.