KBH + FRB / 25. jan. 2022

Hjemmehjælpen A/S igen tildelt karakteren ”meget tilfredsstillende” i Københavns Kommune

Den 4. januar 2022 fik HjemmeHjælpen A/S uanmeldt tilsyn vedrørende vores arbejde med borgere under 65 år i Københavns Kommune. Tilsynet blev udført af den uafhængige konsulentvirksomhed BDO og kommunen har netop offentliggjort tilsynsrapporten.

På baggrund af det uanmeldte tilsyn er HjemmeHjælpen A/S igen blevet tildelt karakteren ”Meget tilfredsstillende”.

Tilsynsresultatet er baseret på et omfattende grundlag, der er indsamlet af BDO og som omfatter tilsynsbesøg hos borgere, observationsstudie samt interview med medarbejdere og ledelse i HjemmeHjælpen A/S.

Kommunens rapport giver stor ros til HjemmeHjælpen A/S og det understreges, at:

  • Der kommunikeres i en særdeles respektfuld og anerkendende tone til borgeren.
  • Medarbejderne har særdeles tilfredsstillende fokus på at sikre borgerens selvbestemmelsesret.
  • At der sker en særdeles tilfredsstillende organisering af plejen.
  • At hjælpen til praktisk støtte og personlig pleje tager udgangspunkt i borgerens særlige behov og udføres på en fagligt korrekt måde.
  • Borgerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje og praktisk støtte.

Direktør Camilla Wildbork udtaler: ”Vi er glade for de tilsyn, som kommunerne udfører – både de anmeldte og uanmeldte. De giver os selv, borgere og pårørende mulighed for at få en objektiv vurdering af vores indsats hos borgerne.”

Camilla fortsætter: ”Denne nye tilsynsrapport, på basis af uanmeldt tilsyn, viser at vi når i mål med mange af vores tiltag for at højne og fastholde kvaliteten, borgernes selvbestemmelse og individuelle behov. Disse tiltag er centrale for vores nye Kvalitetsafdeling og vi kan se, at den målrettede indsats virkelig styrker den gode oplevelse, som borgerne skal have med HjemmeHjælpen A/S.”

Tilsynsrapporten fra BDO er offentligt tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside.

HjemmeHjælpen A/S er Danmarks største private leverandør af hjemmehjælp og er desuden den største leverandør af privat hjemmehjælp til Københavns Kommune.

 

Hjemmehjælpen A/S igen tildelt karakteren ”meget tilfredsstillende” i Københavns Kommune

Seneste indlæg i vores blog

jeg-glaeder-mig.jpg
KBH + FRB - 12. maj 2022
I hele sommerhalvåret bor Erling i sin dejlige kolonihave på Amager og om vinteren bor han i sin lejlighed i Sundparken. Han har opfostret sin 3 dejlige drenge alene...
Læs mere
medarbejder-soeges-til-weekend-flyverkorps-2.jpg
KBH + FRB - 27. apr. 2022
Hver lørdag og søndag sidder 7 ”weekend flyvere” klar til at dække akut opstået fravær hos vores personale. Hvad indebærer det at være en del af Weekend Flyverkorpset hos HjemmeHjælpen A/S...
Læs mere
telefonen-virker-igen.jpg
KBH + FRB - 27. apr. 2022
Vores telefonoperatør har nu repareret fejlen og omstillingsbordet hos HjemmeHjælpen A/S fungerer igen.Vi beklager meget det besvær, som fejlen har medført...
Læs mere