HVORFOR VÆLGE PRIVAT HJEMMEHJÆLP OG -PLEJE

Fritvalgsordningen, som blev indført for snart 20 år siden, sikrer alle borgere et frit valg mellem privat og kommunal hjemmehjælp og -pleje.

Det betyder, at det er helt gratis at vælge en privat leverandør i stedet for den kommunale til de ydelser, som man er visiteret til.

Spørgsmålet er derfor: Hvorfor vælge en privat leverandør?

De borgere, som benytter HjemmeHjælpen A/S nævner især følgende årsager til deres valg:

- Hos HjemmeHjælpen A/S får man samme faste hjælpere til fast aftalt tid.
- Større fleksibilitet og mere selvbestemmelse.
- Mulighed for tilkøb af ekstra tid til f.eks. rengøring, hvilket man ikke kan i kommunens hjemmepleje.
- Underholdende og inspirerende oplevelser udenfor hjemmet.
- Fast kontaktperson og hjælpere med høje, faglige kompetencer.

De kommunale tilsynsrapporter dokumenterer, at HjemmeHjælpen A/S er helt fremme mht. ovenstående punkter og vi vil fortsat arbejde hårdt og målrettet på at blive endnu bedre til det hele. Læs mere på www.hjemmehjaelpen.dk.

Kontakt os på telefon 70 20 13 25 eller mail info@hjemmehjaelpen.dk og hør mere om, hvad HjemmeHjælpen A/S kan tilbyde dig eller din pårørende samt hvordan du enkelt og problemfrit skifter til os som leverandør.

Lad andre få glæde af dette opslag: DEL - DEL - DEL.