HjemmeHjælpen A/S tildelt højeste karakter i Frederiksberg Kommune

HjemmeHjælpen A/S varetager personlig pleje samt praktisk hjælp og støtte til ca. 350 af Frederiksberg Kommunes hjemmehjælpsmodtagere. HjemmeHjælpen A/S har siden 2005 leveret hjemmehjælp til borgere i kommunen efter Fritvalgsordningen og har derfor mere end 16 års erfaring i at sikre hjemmehjælpsmodtagere en tryggere og bedre tilværelse.

Frederiksberg Kommune har forelagt sin Tilsynsrapport for ældre- og omsorgsudvalget i kommunen den 31. januar 2022, som tildeler HjemmeHjælpen A/S topkarakteren 5 ud af 5 mulige indenfor specifikke 11 fokusområder.

I rapporten kan man bl.a. læse, at:

  • De fleste borgere er tilfredse med HjemmeHjælpen A/S som leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp og støtte. De fleste oplever, at de får den hjælp, de har behov for og er tilfredse med den leverede hjælp.
  • De borgere, der modtager personlig pleje er tilfredse og oplever, at fx hjælp til bad, foregår på en god og ordentlig måde.
  • Borgerne oplever, at de er tilfredse med kommunikationen med hjælperne og at der er en god tone.
  • Alle borgere er tilfredse med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet. De fleste oplever, at de oftest har den samme hjælper.
  • Borgerne oplever generelt, at de aftalte tidspunkter for levering af hjælp overholdes og er tilfredse hermed.
  • Borgerne ved generelt hvem, der kommer og hvornår.
  • Borgerne oplever generelt at hjælperne er dygtige og at de har gjort det, de skal, når de forlader hjemmet.

Tilsynsresultatet er baseret på et omfattende grundlag, som inkluderer tilsynsbesøg hos borgere samt interviews med pårørende og medarbejdere i HjemmeHjælpen A/S.

Direktør Camilla Wildbork udtaler: ”Vi er glade for samarbejdet med Frederiksberg Kommune og kommunens tilsyn. Vi hæfter os ved, at borgerne generelt oplever, at de oftest har den samme hjælper til aftalt tid og at de generelt ved hvem, der kommer. Det giver borgerne en stor tryghed og viser, at vores koncentrerede indsats på netop disse punkter styrker den gode oplevelse, som borgerne skal have med HjemmeHjælpen A/S.”

Tilsynsrapporten er offentligt tilgængelig på Frederiksberg Kommunes hjemmeside.

HjemmeHjælpen A/S er Danmarks største private leverandør af hjemmehjælp.