Hjemmehjælpen A/S er stolte over at støtte familier med kræftramte børn

Hvert år får ca. 160 børn under 14 år i Danmark konstateret kræft. Det betyder store omvæltninger for de familier, der rammes. Der er ikke altid overskud og mulighed for at gøre de ting, familier normalt gør, for eksempel gå en tur i biografen, i Zoo, eller tage ud at rejse.

Familierne er isolerede fra omverdenen i lange perioder på grund af de syge børns meget svækkede immunforsvar. Alle disse familier har brug for, bare en gang imellem, at gøre og lave ting, der er en selvfølge for mange andre børn og familier. Foreningen ”Familier med kræftramte børn” (FMKB) forsøger at hjælpe de mange, der har brug for nogle lyspunkter, rådgivning og støtte i en opslidende tid.

”Familier med kræftramte børn” er en selvstændig, landsdækkende organisation etableret i 1983. Organisationens væsentligste formål er at yde støtte til kræftramte børn, unge og deres familier, så alle kommer bedst muligt igennem en svær tid. Foreningen formidler personlig kontakt og støtte til familier med kræftramte børn og udbreder kendskabet til de vilkår, som børn og unge med kræft og deres familier lever under.

Foreningen arrangerer aktiviteter og oplevelser for børnekræftramte familier, hvor også bedsteforældre, plejepersonale og andre, der er i tæt berøring med familierne, ved udvalgte arrangementer, kan deltage.

Du kan læse mere om Foreningen ”Familier med kræftramte børn” på www.fmkb.dk.

Direktør Camilla Wildbork fra HjemmeHjælpen A/S udtaler: ”Vi støtter med glæde FMKB fordi vi derigennem kan yde et værdifuldt bidrag til børn og familier, som befinder sig en i meget sårbar situation og hvor foreningens indsats kan gøre en stor forskel.”