HJEMMEHJÆLPEN A/S STYRKER KVALITETEN

HjemmeHjælpen A/S etablerede for et par år siden et specialiseret kvalitetsteam. Hensigten med teamet er at styrke kvaliteten af det samlede arbejde, som udføres af medarbejderne i HjemmeHjælpen A/S. Dette omfatter vidensdeling, undervisning, sparring på tværs af afdelinger og grupper samt dialog og dokumentationskrav i forhold til myndigheder og sundhedspersonale.

HjemmeHjælpen A/S arbejder hele tiden målrettet på at styrke kvalitetsteamet og de faglige ressourcer teamet har til rådighed. Teamet består af kvalitetsansvarlig Maria A samt sundhedsfaglig kvalitetsvejleder Camilla R og i dag bliver teamet udvidet med kvalitetskoordinator Vibeke A.

Vibeke A tiltræder således en nyoprettet stilling som kvalitetskoordinator med fokus på en omsorgsfuld og tryg start på samarbejdet med nye borgere.

Kvalitetskoordinatoren vil fremover arrangere opstartsbesøg i hjemmet hos nye borgere, hvor deres pårørende er meget velkomne til at deltage. Dette møde skal sikre, at borgeren bliver godt modtaget og at der bliver sat ord på den hjælp og/eller pleje, som skal leveres, borgerens forventninger, behov og ønsker samt hvordan HjemmeHjælpen A/S vil imødekomme disse.

Dette skal sikre, at samarbejdet kommer godt fra start på baggrund af en åben og ærlig forventningsafstemning.

Vibeke A. har en solid baggrund med sig til stillingen som kvalitetskoordinator; bl.a. 7 år som udekørende medarbejder, derefter 12 år som planlægger i den kommunale pleje samt som respiratorisk leder.

Når Vibeke ikke er på arbejde slapper hun af med kreative sysler i sit hjem i København.

HjemmeHjælpen A/S forventer meget af denne styrkelse af vores kvalitetsteam og vi byder Vibeke varmt velkommen.