HJEMMEHJÆLPEN A/S VIDEREUDDANNER MEDARBEJDERE I FAGLIGHED OG FORFLYTNING AF BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV

Onsdag den 8. maj var 11 udekørende medarbejdere fra HjemmeHjælpen A/S på heldagsseminar, som omhandlede faglighed, forflytning og mobilisering.

'Forflytning' er de metoder og redskaber, der anvendes, når en borger f.eks. skal flyttes fra seng til stol eller omvendt. Deraf navnet forflytning.

Seminaret tog sigte mod at øge medarbejdernes bevidsthed om kvaliteten i forflytning, viden om løftesejl og vigtigheden af at implementere de rigtige arbejdsredskaber og metoder.

Nye studier har vist, at sundhedspersonale udsætter deres kroppe for høj fysisk belastning igennem deres arbejdsdag. 6-10 forflytninger pr. dag øger således risikoen for en arbejdsrelateret skade på kropsniveau med 50%.

Brugen af velfærdsteknologi, herunder loftlift reducer risikoen for en arbejdsrelateret skade med op 95% i løbet af en arbejdsdag.

Arbejdsmiljøloven beskriver, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Der skal anvende egnede tekniske hjælpemidler og medarbejderne skal modtage tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet.

De fem grundregler for forflytning, som skåner både borgere og medarbejdere er:

  • Brug hjælpemidlerne.
  • Udnyt borgernes ressourcer.
  • Udnyt det naturlige bevægemønster.
  • Udnyt "bådprincippet."
  • Udnyt "vægtstangprincippet".

Nedenfor ses hvordan sejl og andre redskaber bruges i praksis, når en borger skal forflyttes.