Hjemmehjælpen a/s tildelt karakteren “meget tilfredsstillende” I københavns kommune

I forlængelse af ordinært tilsyn for den private hjemmepleje i Københavns Kommune, har den uafhængige konsulentvirksomhed BDO netop offentliggjort sin tilsynsrapport for HjemmeHjælpen A/S.

På baggrund af tilsynet er HjemmeHjælpen A/S blevet tildelt karakteren ”Meget tilfredsstillende”.

Tilsynsresultatet er baseret på et omfattende grundlag, der er indsamlet af BDO og som omfatter bl.a. tilsynsbesøg hos borgere, dialog med pårørende, gruppeinterviews med medarbejdere etc.

I tilsynet lægges der bl.a. vægt på at HjemmeHjælpen A/S arbejder systematisk og målrettet med kvaliteten, at borgerne er selvbestemmende og at de har et tæt samarbejde med personalet fra HjemmeHjælpen A/S.

Direktør Camilla Wildbork udtaler: ”Vi er stolte over at blive tildelt denne flotte vurdering, dels fordi den er baseret på et omfattende tilsynsarbejde fra en uafhængig part, dels fordi den er resultatet af hårdt og målrettet arbejde i vores organisation.”

Camilla fortsætter: ”Vi har i mange år fokuseret på at sikre vores borgere faste hjælpere til fast aftalt tid og med etableringen af vores nye Kvalitetsafdeling har vi taget endnu skridt for at højne og fastholde den gode oplevelse, som borgerne skal have med HjemmeHjælpen A/S.

Tilsynsrapporten fra BDO er offentligt tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside.

HjemmeHjælpen A/S er Danmarks største private leverandør af hjemmehjælp og er desuden den største leverandør af privat hjemmehjælp til Københavns Kommune.