HJEMMEHJÆLPEN A/S GIVER TABLETS TIL FANTASTISK UKRAINE-PROJEKT

Som tidligere nævnt, har HjemmeHjælpen A/S besluttet af forære en større portion tablets, som ikke længere anvendes i virksomheden, til et godgørende formål. Valget er faldet på Maria Ahlquist Kallio, som i over et år har arrangeret legedage for ukrainske børn med deres mødre på hendes studiested, Campus Carlsberg.

Maria fortæller om sit projekt: "Da krigen startede i 2022 lå jeg på sofaen, men da der kort efter var et stort event på rådhuspladsen, hvor der blev samlet penge ind til det ukrainske folk, kom jeg op af sofaen og tænkte, at noget måtte jeg kunne gøre for de ukrainske familier, der kom til Danmark som flygtninge."

Maria læser til pædagog på Carlsberg Campus og hun tænkte, at de to ting burde kunne kombineres. Hun spurgte derfor ledelsen på Campus om hun måtte låne nogle lokaler, hvor ukrainske familier kunne mødes og børnene lege i de fine gymnastiksale. Det blev et klart ja og i april 2022 kunne Maria åbne dørene for de første 40 ukrainere. Siden er antallet af deltagere steget til 200, hvor børnene leger og de voksne kan udveksle nyt hjemmefra og hjælpe hinanden i det nye land, de er kommet til. Børnene er fra børnehave- til skolealderen og de nyder virkeligt hinandens selskab i de fantastiske omgivelser.

I august 2022 opstod tanken om at stable en julefest på benene og det lykkedes at byde 200 deltagere velkommen til hygge med julemand og slushice. Med til juleforberedelserne hørte også en gennemgang af de danske juletraditioner, hvor de ukrainske børn kunne lære om bl.a. julekalendere, kalenderlys og en rød julemand (han er nemlig hvid i Ukraine).

Ud over de populære legedage har Maria også knyttet kontakt til bidragydere, som har skænket midler og bl.a. bøger på ukrainsk, herunder små ordbøger, som har været en stor hjælp for børn og voksne til at lære det svære, danske sprog.

Ved vores møde med Maria på Campus Carlsberg, fik vi lejlighed til at hilse på to ukrainske mødre, Kristina og Nataliia, som kunne fortælle lidt om deres tid i Danmark, der bl.a. har budt på gentagne flytninger og skoleskift for børnene. De er dog begge taknemmelige for at være i Danmark og den hjælp, som både det offentlige og de private tilvejebringer. Grunden til, at det overvejende er ukrainske mødre med børn, der er kommet til Danmark, er at der er udrejseforbud i Ukraine for mænd under 60 år. For børnene betyder det, at det nærmer sig to år siden de sidst så deres fædre.

De mange tablets falder således på et tørt sted, da de både hjælper til med undervisning, lektiehjælp, social kontakt og videoopkald til dem derhjemme.

På billedet ses Mariia på 9 år, som med sin nye tablet nu kan følge med i undervisningen og tale med sin familie i Ukraine.