HJEMMEHJÆLP I ØJENHØJDE

Som nævnt i tidligere opslag her på hjemmesiden, har HjemmeHjælpen A/S netop modtaget vurderingen "Særdeles tilfredsstillende", som er den bedst mulige, i forbindelse med det uvildige tilsyn i Københavns Kommune.

Blandt de ting, som tilsynsrapporten fremhæver, kan nævnes:

- "Borgeren fortæller tilsynet, at hun er meget glad for de to gode medarbejdere og at det er bedst med de faste hjælpere, for de kender hendes ønsker og vaner i forhold til personlig hygiejne. Medarbejderne er venlige og imødekommende, og de benytter borgernes navn ved tiltale. Kontakten bærer præg af, at medarbejderne kender borgeren godt. Medarbejderne har øjenkontakt i kommunikation med borgeren, når de løbende forbereder borgeren på, hvad der skal ske."

- "Medarbejderne sikrer gennem hele indsatsen, at borgeren medinddrages, f.eks. spørger medarbejderne ind til borgerens ønske til valg af beklædning. Før medarbejderne skal tilberede morgenmad, spørges der ind til borgerens ønsker. Borgeren ønsker havregrød, hvilket medarbejderne besvarer med; ’det laver vi til dig’. Borgeren oplyser medarbejderne om, at hun skal til undersøgelse og ikke ved, hvornår hun er tilbage. Medarbejderne aftaler med borgeren, at hun kan ringe, når hun er kommet hjem, så kan de aftale, hvornår de kommer ud til borgeren."

De to udklip fra tilsynsrapporten illustrerer den stabilitet, nærhed og respekt for borgerne, der kendetegner HjemmeHjælpen A/S.

Vil du have samme, gode oplevelser som borgerne ovenfor? Kontakt HjemmeHjælpen A/S på:

- Telefon 70 20 13 25

- Via hjemmesiden https://www.hjemmehjaelpen.dk/kontakt-os/

- Via mail på info@hjemmehjaelpen.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.