FOKUS PÅ INSULIN VED TILSYN

Styrelsen for Patientsikkerhed har for første gang påbegyndt en række tilsyn med fokus på håndtering af insulin i plejesektoren og på bosteder. Målepunkterne har fokus på instrukser og arbejdsgange.

Insulin er et såkaldt risikosituationslægemiddel. Forkert håndtering af insulin kan have alvorlige konsekvenser for de patienter, der har brug for lægemidlet. Det kan fx ske, hvis en patient får en for høj eller for lav dosis insulin, og da dosis skal justeres efter patientens blodsukker, er der særligt stor risiko for fejldosering med insulin.

Styrelsen for Patientsikkerhed har et særligt fokus på netop risikosituationslægemidler, og i foråret 2023 indledte de en række tilsyn i plejesektoren og på bosteder, hvor personalet håndterer insulin for beboere og borgere med diabetes.

I HjemmeHjælpen A/S har vores interne Kvalitetsteam udarbejdet en række retningslinjer ifm. håndtering af insulin, som sikrer, at bl.a. blodsukkermåling og dosisjustering foretages korrekt for at skabe optimal sikkerhed for vores borgere med diabetes.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed