ER GRATIS PRIVAT HJEMMEHJÆLP VIRKELIG GRATIS?

Det korte svar er JA.

For 20 år siden besluttede Folketinget, at alle modtagere af visiteret hjemmehjælp i Danmark skulle have et frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp.

Det frie valg blev sikret gennem Fritvalgsordningen, som sikrer lige konkurrence mellem den kommunale og den private hjemmehjælp. Derfor skulle begge dele være helt gratis for borgeren.

HjemmeHjælpen A/S har været med næsten fra begyndelsen og vi er i dag Danmarks største, private leverandør af hjemmehjælp med ca. 2.500 borgere i København, Tårnby og Frederiksberg.

Med Fritvalgsordningen sikres vores borgere således, at den hjælp, som de er visiteret til at kommunen, er gratis, idet den betales af kommunen over skatteindtægterne - nøjagtig som den kommunale hjælp gør det.

Hvorfor så vælge privat hjemmehjælp frem for den kommunale? Det er der mange gode grunde til, bl.a. fordi de uafhængige brugerundersøgelser, som kommunerne gennemfører, klart viser, at privat hjemmehjælp i højere grad sikrer borgerne en stabil hverdag med faste hjælpere til fast aftalt tid, mindre fravær og større tilfredshed.

Hvis du er modtager af visiteret hjemmehjælp i København, Tårnby eller Frederiksberg, kan du frit skifte til HjemmeHjælpen A/S ved at kontakte visitationen i din kommune.

Lad andre få glæde at dette opslag: DEL - DEL - DEL