Danskere og demens

Den danske befolkning bliver ældre og derved ser vi en stor stigning i tilfælde af demens. Lige nu er der næsten 90.000 danskere der lider af demens og yderligere 3-400.000, der står som nære pårørende.

Demens dækker over 200 forskellige hjernesygdomme med meget forskellige symptomer og sygdomsforløb, hvoraf Alzheimers sygdom er den hyppigste. Demens er den femtehyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demens sygdom.

Danmark halter 
Ser man alene på de nordiske lande, faldt investeringerne i demens forskning i Danmark fra 2011 til 2016, mens de steg i både Norge, Sverige og Finland. Når det gælder større puljer til forskning i Alzheimer, er der sket et fald på et par procent i Danmark, mens de er steget i Norge og Sverige med henholdsvis 500 og 650 procent.

Valgløfter bliver svære at holde 
Ifølge professor Gunhild Waldemar, der er leder af nationalt videnscenter for Demens, er der en klar årsag til, at Danmark halter bagud. ”Andre lande har valgt at øremærke forskningsmidler til demens i stedet for, at der skal konkurreres om begrænsede offentlige og private midler med alle mulige andre sygdomme,” siger hun.

Kim Krogsgaard, som er direktør for verdens største hjerneforskningspris ”The Brain Prize” fremhæver, at kvaliteten af den danske forskning er fin og med international gennemslagskraft, men der er for lidt af den. ”Jeg efterlyser større opmærksomhed og en prioritering af området,” siger han. Ifølge Alzheimerforeningen bør folketingets partier i næste finanslov øge investeringerne i forskning af demens. For eksempel ved efter 2025 at afsætte 1 procent af de samlede omkostninger til behandling og pleje af demente. Det vil svare til omkring 250 millioner kroner årligt.

Direktør Nis Peter Nissen fra Alzheimerforeningen mener, at regeringen ”spiller fedtspil”. ”Hvis vi ikke investerer tilstrækkeligt, bliver det her en udgift, som de danske kommuner får meget vanskeligt ved at løfte. Det bliver dermed også meget svært at leve op til de andre løfter i valgkampen,” siger han.

Kilde: Berlingske, 19/05/19.