ÆLDREVELFÆRD OG VELFÆRDSKRISE

Der tales og skrives meget om ældrevelfærd i øjeblikket. Driftschef i HjemmeHjælpen A/S, Ann-Sofi Brandt, deltog tirsdag den 31/10 i en spændende rundbordsdrøftelse om civilsamfundets rolle i fremtidens ældrevelfærd. Ved mødet deltog ældreminister Mette Kierkgaard.

Bag arrangementet stod Dansk Erhverv, Civilsamfundets Brancheforening og Selveje Danmark og fokus var på, hvordan vi fremadrettet kan styrke samspillet mellem ældrevelfærden og civilsamfundet.

Danmark står over for demografiske udfordringer og en velfærdskrise, der lurer ude i horisonten. Der er derfor brug for alle de gode kræfter og et stærkt samarbejde mellem det offentlige, det private, de selvejende institutioner og civilsamfundet for at imødekomme fremtiden.

Ann-Sofi fortæller: "Dagen var til stor inspiration. Der findes allerede mange spændende samarbejdsmuligheder, vi skal blot turde gøre brug af dem og hinanden som samarbejdspartnere. Det stiller krav til nytænkning og vi skal have modet til at tage nogle chancer."

Hun fortsætter: "Ældrevelfærden og ikke mindst værdighed i ældreplejen ligger mig meget på sinde. Jeg både ser og tror på de mange muligheder og er klar til samarbejdet. Vi skal sammen sikre fremtidens velfærd og personligt vil jeg gerne med på denne rejse, for den bliver spændende."