Pårørende?

Når svækkelse eller sygdom rammer, påvirkes ikke kun den ramte, men hele familien og de nærmeste pårørende.
Familie og pårørende overtager som regel flere og flere gøremål for at få hverdagen til at fungere. Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning, hvor man som eks. ægtefælle eller familien kan få brug for at blive afløst for at få tid og overskud til egne gøremål, praktiske opgaver og egenomsorg.

At være pårørende kan være hårdt både fysisk, psykisk og socialt og ikke mindst en vanskelig balancegang, da man på den ene side skal tage sig af og tage hensyn, og på den anden side tage sig af både sig selv og evt. andre familiemedlemmer.

Vores erfaring, baseret på den vigtige dialog med og udtalelser fra pårørende til HjemmeHjælpen A/S tilknyttede borgere, viser bla. at …

 • Det kan være svært at stå på sidelinjen, når en af dine nærmeste bliver svækket eller eksempelvis rammes af en alvorlig sygdom
 • Langt de fleste pårørende oplever en magtesløshed
 • Man som pårørende, der yder omsorg og pleje ofte kan føle sig fysisk og psykisk belastet
 • Man som ægtefælle ofte føler sig låst til hjemmet
 • Man som søn/datter ofte føler at man ikke slår til, da balancegangen imellem hverdagsliv, job og familieliv kan være vanskeligt

Hos HjemmeHjælpen A/S kan du tilkøbe mange forskellige ekstra ydelser, som hjælper dig med netop det, som du har behov for, og det der er vigtigt for dig.

Har din ægtefælle eller forældre brug for ekstra hjemmehjælp i forhold til den, der er berettiget gennem kommunen? 

Det kan eksempelvis være:

 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp til rengøring, indkøb og madlavning mm.
 • Afløsning som giver mulighed for dig som pårørende eller familie til at forlade hjemmet i en periode for eksempel for at gå til frisør, købe ind og lignende.
 • Ledsagelse som giver mulighed for at få en hjælper med til eks. Frisør, indkøb, læge, tandlæge eller med ud på en gåtur eller til et arrangement.
 • Yde dig hjælp og støtte når det evt. ikke er muligt for dine pårørende.
 • Anden form for hjælp i hjemmet.

Er din ægtefælle eller pårørende ikke visiteret til hjemmehjælp, har behov for dette og har valgt HjemmeHjælpen A/S?
Hjemmehjælp kan gøre hverdagen i hjemmet lettere, og kan være nødvendigt for at kunne klare sig i hjemmet. Det er kommunen, der visiterer til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice. Hvis der ikke visiteret til hjemmehjælp, skal der visiteres først. Du skal derfor kontakte kommunen, så der kan komme besøg af en visitator. Visitatoren vurderer, hvor meget hjælp, der er brug for og til hvilke opgaver. Herefter skal visitator blot gøres opmærksom på at der ønskes HjemmeHjælpen A/S som leverandør. Når vi har modtaget besked fra kommunens visitator vil du/dine pårørende blive kontaktet af os med henblik på aftale om dag og tid for hjemmebesøg, såfremt dette ønskes.

Er din ægtefælle eller pårørende allerede visiteret til hjemmehjælp og ønsker HjemmeHjælpen A/S?
Hvis der allerede er visiteret til hjemmehjælp i dag, skal du ringe til kommunens visitation og fortælle visitator, at du gerne vil skifte til HjemmeHjælpen A/S.
Når vi har modtaget besked fra kommunens visitator vil du/dine pårørende blive kontaktet af os med henblik på aftale om dag og tid for hjemmebesøg, såfremt dette ønskes.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 13 25. Du er også velkommen til at sende en mail, eller skrive til os via vores kontaktformular. ​​​​

Lad os kontakte dig

Hjemmebesøg

Overvejer du eller har du allerede valgt HjemmeHjælpen A/S kommer vi gerne ud og besøger dig eller dine pårørende.
Ved besøget vil du møde den faste kontaktperson, og hvis der er visiteret til rehabiliteringsforløb, kommer vores ergoterapeut med.

Målet med besøget er at afklare forventningerne samt målet med hjælpen og selvfølgelig hører nærmere om ønsker til hvordan og hvornår hjælpen ønskes.
Vi er klar over, at det er dig eller dine pårørende, der bedst ved hvilke udfordringer og styrker der er i hjemmet og ikke mindst ved, hvilket indhold hverdagen skal have.  Derfor lægger vi stor vægt på god dialog og et tæt samarbejde i forbindelse med planlægningen af hjælpen.

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

 • Tilknytning af faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence.
 • Vi kommer på faste aftalte dage og tidspunkter.
 • Det er vigtigt for os at der er høj sikkerhed for både dig, dine pårørende og hjælperne, med respekt for at vi kommer i hjemmet.
 • Vi har tæt samarbejde med eks. visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
 • Fast kontaktperson.
 • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald. 
 • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her.
 • Vi tilbyder desuden inspirerende og sociale arrangementer uden for hjemmet.
Tina-Fuglsang.jpg

Ring til Tina eller Rikke
og hør mere på
70 20 13 25

Rikke.jpg