Syg eller døende med behov for hjemmehjælp?

Har du selv brug for hjemmehjælp i København eller på Frederiksberg? Eller er du pårørende til en, der har?

Med en privat leverandør får du en fleksibel ordning med din egen faste hjemmehjælp, som du lærer at kende godt, og som dine pårørende også er trygge ved.

Når du er visiteret til hjemmepleje af kommunen, bestemmer du selv, hvem der skal hjælpe dig. Derfor kan vi hjælpe dig med præcis de samme ydelser som den kommunale hjemmehjælp – uden at du selv skal betale for det.

Som syg eller terminal kan du have behov for hjælp til at

  • Blive vendt i sengen
  • Træne dine funktioner
  • Kateterpleje
  • Spise eller drikke
  • Komme omkring. Både i og udenfor boligen

samt hjælp til din personlige pleje

Måske får du allerede hjælp i dag og føler ikke helt, at det fungerer, som det skal. Så er det måske også noget for dig at lave en aftale med os.

Det kræver blot, at du allerede er visiteret til hjemmehjælp. Er du det, skal du orientere din visitator om, at du gerne vil skifte til os. Så tager vedkommende kontakt til os, og vi kontakter dig, så vi kan aftale et besøg hos dig.

Så længe du er visiteret til hjemmehjælp og bor i København eller på Frederiksberg, vil vi kunne hjælpe dig.

Du er meget velkommen til at ringe 70 20 13 25, hvis du har nogen spørgsmål. Du kan også sende en mail. Så vender vi tilbage til dig.

Lad os kontakte dig

Hvorfor er vi et stærkt valg?

Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence.

Du kan kontakte os døgnet rundt. Også via nødopkald. 

Vi møder op på fastlagte tidspunkter.

Hos os kan du tilkøbe ekstra ydelser som f.eks. ekstra rengøring eller havearbejde.

Du kan benytte ordningen om fleksibel hjemmehjælp, hvor du skifter nogle af dine tildelte ydelser ud med andre. Afhængigt af dine behov.

Fast kontaktperson.

Vi tilbyder inspirerende og sociale oplevelser uden for hjemmet.

Husk, at du helt gratis kan vælge at lade os udføre de ydelser, du er visiteret til.

Tina-Fuglsang.jpg

Ring til Tina eller Rikke
og hør mere på
70 20 13 25

Rikke.jpg