Foretrækker du privat hjemmehjælp fremfor kommunal?

(København, Frederiksberg og Tårnby)

At modtage hjemmehjælp
Når du er visiteret til hjemmehjælp, bestemmer du selv, om du vil have hjælpen fra din kommune eller et privat firma. Som ældre kan du have behov for mange former for hjælp. Du kan enten være visiteret til praktisk hjælp i hjemmet, personlig pleje eller begge dele. Uanset hvilken hjælp du er visiteret til, kan vi hjælpe med at løse opgaven, og vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at du i videst mulige omfang skal bevare dine færdigheder. Vores hjælpere arbejder derfor alle ud fra en rehabiliterende tilgang i tæt samarbejde med dig, din kontaktperson og vores ergoterapeut.

Hjemmehjælp handler om en professionel tilgang, og at alt det praktiske fungerer, men det handler også om mennesker og kemi mellem mennesker. Det er selvfølgelig vigtigt, at du føler dig tryg ved og har tillid til den hjælper, der kommer i dit hjem. Vi er derfor meget grundige med at vælge den rette hjælper som passer til lige netop dig. Vi følger op på om du er tilfreds med din hjælper, - og har vi valgt en hjælper, du ikke går i spænd med, finder vi en ny til dig.

At blive tilfreds med sin hjemmehjælp handler i høj grad om høj faglighed, respekt, god kemi og faste aftaler. Vi holder aftalerne ret præcist og kommer maksimalt en halv time før eller en halv time efter det tidspunkt, vi har aftalt.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 70 20 13 25. Du er også velkommen til at sende en mail, eller skrive til os via vores kontaktformular.

Hjemmebesøg

Overvejer du eller har du allerede valgt HjemmeHjælpen A/S, kommer vi gerne ud og besøger dig.
Ved besøget vil du møde din kontaktperson, og hvis du er visiteret til rehabiliteringsforløb, kommer vores ergoterapeut med. Målet med besøget er at afklare dine forventninger samt dit mål med hjælpen og selvfølgelig høre nærmere om dine ønsker til hvordan og hvornår, du ønsker hjælpen.
Eksempelvis kan vi aftale, hvornår det vil passe dig, at vi hjælper dig op om morgenen, eller hvornår du gerne vil have gjort rent. Vi er klar over, at det er dig, der bedst ved hvilke udfordringer og styrker du har og ikke mindst ved, hvilket indhold din hverdag skal have.  Derfor lægger vi stor vægt på god dialog og et tæt samarbejde i forbindelse med planlægningen af din hjælp.

Er du allerede visiteret til hjemmehjælp og ønsker HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du allerede er visiteret til hjemmehjælp, skal du ringe til kommunens visitation og fortælle din visitator, at du gerne vil skifte til os. Herefter tager visitator kontakt til os, og vi kontakter dig og aftaler dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette.

Er du ikke visiteret til hjemmehjælp, har behov for dette og har valgt HjemmeHjælpen A/S?
Hvis du ikke er visiteret til hjemmehjælp, skal du visiteres først. Du skal derfor kontakte din kommune, så du kan få besøg af en visitator. Visitatoren vurderer, hvor meget hjælp, du har brug for og til hvilke opgaver. Herefter skal du blot gøre visitator opmærksom på at du ønsker os, og derved HjemmeHjælpen A/S som leverandør. Når vi har modtaget besked fra din visitator, vil du blive kontaktet af os med henblik på aftale om dag og tid for hjemmebesøg, såfremt du ønsker dette. ​​​​

HjemmeHjælpen A/S – Et stærkt valg

  • Du får tilknyttet faste hjemmehjælpere med høj faglig kompetence.
  • Vi kommer på faste aftalte dage og tidspunkter
  • Det er vigtigt for os at der er høj sikkerhed for både dig og dine hjælpere med respekt for at vi kommer i dit hjem.
  • Vi har tæt samarbejde med eks. visitation, sygepleje, sundhedscenter, aktivitetscenter og andre fagpersoner.
  • Fast kontaktperson
  • Du kan kontakte os døgnet rundt - også via nødopkald. 
  • Mulighed for tilkøb af ekstra ydelser til praktisk hjælp og personlig pleje - dette kan du læse mere om her
  • Vi tilbyder desuden inspirerende og sociale arrangementer uden for hjemmet.
Tina-Fuglsang.jpg

Ring til Tina eller Rikke
og hør mere på
70 20 13 25

Rikke.jpg