GRUPPELEDER SØGES TIL AFTENTEAMET I HJEMMEHJÆLPEN A/S

Om denne stilling

Kontaktperson:
HjemmeHjælpen A/S
E-mail:
camilla@hjemmehjaelpen.dk
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Med udgangspunkt i din sundhedsfaglige baggrund og erfaring skal du varetage gruppeledelse af aftenteamet i eget distrikt. Du får stort ansvar og opbakning i et positivt og anerkendende
arbejdsmiljø.

LEDELSE OG KOORDINERING

I samarbejde med dygtige kollegaer er din opgave at sikre rammerne for en vellykket hjemmepleje.
Du har ansvaret for daglig koordinering og planlægning og træffer egne beslutninger i eget distrikt.
Alt kontakt med medarbejdere og borgere sker via dig.
Hertil varetager du personaleledelse og deltager i ansættelsessamtaler, personalemøder samt trivselssamtaler med egne medarbejdere.
Samtidig tilsikrer du løbende medarbejdernes faglige udvikling.
Medarbejdergruppen består af 13 faguddannede udekørende medarbejdere, der arbejder målrettet og engageret omkring kerneopgaven. Vi vægter, at du kan bidrage til et udviklende
arbejdsmiljø og være faglig sparringspartner for medarbejderne.

OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

 

 • Planlægning og vedligeholdelse af kørelister for dit eget område
 • Telefonbetjening af borgere
 • Kvalitetssikring og kvalitetsopfølgning, blandt andet via audit på borgernes journaler
 • Varetagelse af arbejdsgange og funktioner i forhold til de visiterede og leverede ydelser i omsorgssystemerne
 • Tæt samarbejde med offentlige samarbejdspartnere både i det daglige via omsorgssystem og pr. telefon samt på sygeplejemøder.
 • Sikring af, at indsatskataloger og kvalitetsstandarder overholdes

Du vil få et tæt samarbejde med dine lederkollegaer, der støtter, vejleder og bakker op om din lederrolle.
I er et team på 3 om aftenen i både lige og ulige uger, så man er i alt 6 aftengruppeledere. De 2 andre man sidder sammen med i egen uge, er man ”Buddy`s” med. Det betyder, at I er stedfortrædere for hinanden og hjælper hinanden i det daglige arbejde.
Din nærmeste leder er afdelingsleder for dig og din kollega som har aftengruppen i den modsatte uge. Din nærmeste leder er også leder for 5 daggruppeledere som varetager ”dine” borgere om dagen.
1 gang pr. uge er din leder på arbejde med dig om aftenen.

DIN FAGLIGE OG PERSONLIGE PROFIL
Vi vægter, at du kommunikerer tydeligt og har mod på ledelse. Du kan prioritere og holde overblik, og er du samtidig positiv og fleksibel, samt indstillet på at skabe de gode resultater, er du den, vi leder efter:

 • Uddannet SSH eller SSA
 • Indgående kendskab til serviceloven
 • Arbejder struktureret
 • Kan sætte retning og motivere

OM HJEMMEHJÆLPEN A/S
Vi er landets største leverandør af privat hjemmehjælp og leverer personlig og praktisk hjælp efter §83 og §83A i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune.
I over 15 år har vi sikret vores hjemmehjælpsmodtagere en tryggere og lettere tilværelse.
Vi har stort fokus på kompetenceudvikling for at udvikle den enkelte medarbejders og medarbejdergruppes kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden.

Vi arbejder efter værdierne:

 • Kvalitetsbevidsthed
 • Samarbejdsvillighed
 • Respektfuldhed
 • Fleksibilitet

ARBEJDSTID OG ANSÆTTELSESVILKÅR

 • Lønnen er efter aftale og kvalifikationer
 • Der er pension tilknyttet ansættelsesforholdet
 • Arbejdssted er Strandlodsvej 48, 2300 København S.
 • Ansættelsen er en fastansættelse, fordelt 7/7 med faste aftenvagter mandag til søndag i ulige uger.
 • Mandag er arbejdstiden fra kl.11:00 – 23:00
 • Tirsdag til søndag er mødetiden kl.14:00 – 23:00 (1 dag fra tirsdag til søndag møder man kl.14:00 – 20:00 som kompensation for den lange mandagsvagt)
 • Du vil møde dagvagtsgruppelederen i vagtskiftet.
 • For ansættelsesforholdet gælder funktionær- og ferieloven. Der er bonusordning tilknyttet ansættelsesforholdet.
 • Hver 6. uge står du til rådighed ved akutte henvendelser fra vores vagttelefon om natten.

ANSØGNING
– Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi løbende vurderer og ansætter den rette kandidat.
– Ansøgning sendes til camilla@hjemmehjaelpen.dk